Inwoners

Laatste nieuws

Door de uitbraak van het coronavirus blijven onder meer zwangeren en hartpatiënten massaal weg uit het ziekenhuis. Zo meldde de Hartstichting woensdag al dat het aantal patiënten met acute hartklachten dat naar de eerste hulp komt met 50 pr... Lees meer

Voor mensen die niet goed kunnen lezen en schrijven, is alle informatie over het coronavirus veel en moeilijk. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor mensen die de Nederlandse taal niet goed begrijpen, voor mensen met een licht verstandelijke beperking of m... Lees meer

Noodverordening van de voorzitter van de veiligheidsregio Zuid-Limburg houdende voorschriften ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus/COVID-19 (Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Zuid-Limburg 1 april 2020) Lees meer

Persbericht | Sittard-Geleen, 1 april 2020 - Het college van B&W heeft aangegeven positief te staan tegenover de vraag van de Regietafel Limburg om extra opvang voor asielzoekers te realiseren. Ook is het college bereid mogelijke locaties te verk... Lees meer

Het gemeentebestuur heeft besloten om bedrijven en maatschappelijke organisaties die liquiditeitsproblemen hebben vanwege de coronacrisis uitstel van betaling te verlenen als ze vastgoed huren van de gemeente Sittard-Geleen. Lees meer

Heeft u een vraag voor ons?

Wij zijn op werkdagen bereikbaar tussen 09.00 en 16.30 uur.