Inwoners

Laatste nieuws

  • Antwoorden op de veelgestelde vragen rondom het coronavirus. Lees meer over 'Coronavirus - veelgestelde vra...'
  • Persbericht I Sittard-Geleen, 7 mei 2021 - In de beplantingsstrook in de Waddenlaan in Schipperskerk en op Eiland Schwienswei is bij een aantal esdoorns de roetschorsziekte vastgesteld. Er worden bomen gekapt e... Lees meer over 'Twee locaties tijdelijk afgesl...'
  • De drie windturbines op bedrijventerrein Holtum-Noord worden met respect voor de omgeving gerealiseerd. Veiligheid speelt hierbij een belangrijke rol. Om ervoor te zorgen dat het in de omgeving van de windturbi... Lees meer over 'Voorbereidingsbesluit windturb...'
  • Hier vindt u de agenda van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit (voorheen Welstandscommissie). De vergaderingen van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit gaan door, vanwege de coronaproblematiek voorlopi... Lees meer over 'Agenda commissie ARK 11 mei 20...'
  • In het Stadspark in Sittard is een historische stuw gevonden in de buurt van de Ophovenermolen. Dat gebeurde tijdens werkzaamheden in verband met de herinrichting van het park (Corio Glana). Een houten vloer di... Lees meer over 'Filmpje opgravingen Stadspark ...'

Heeft u een vraag voor ons?

Wij zijn op werkdagen bereikbaar tussen 09.00 en 16.30 uur.