Inwoners

Laatste nieuws

(Accordion ingeklapt)

Persbericht I Sittard-Geleen, 26 april 2018 - Burgemeester Sjraar Cox reikte bij gelegenheid van Koningsdag aan 21 verdienstelijke personen een Koninklijke Onderscheiding uit. Vier personen zijn benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De ove... Lees meer

(Accordion ingeklapt)

Op 25 mei gaat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in. In heel Europa geldt dan één en dezelfde privacywetgeving. Door de AVG krijgen mensen meer rechten bij de verwerking van hun persoonsgegevens in dit digitale tijdperk. Lees meer

(Accordion ingeklapt)

Persbericht I Sittard-Geleen, 26 april 2018 – De drie lokale IVN-afdelingen en de Bomenstichting hebben in nauw overleg met de gemeente Sittard-Geleen een lijst met monumentale en waardevolle bomen opgesteld. “Oude en bijzondere bomen bep... Lees meer

(Accordion ingeklapt)

Wilt u de mogelijkheden verkennen om over de grenzen heen in de Euregio te ondernemen? Bezoek dan op 29 mei de netwerkbijeenkomst Grenzeloos Ondernemen in Multifunctioneel Centrum de Grous in Stein (Heerweg-Centrum 38). Lees meer

(Accordion ingeklapt)

Op vrijdag 27 april, Koningsdag, bruist het in onze gemeente weer van de activiteiten. Wilt u weten wat er allemaal te doen is die dag? Lees meer

Heeft u een vraag voor ons?

Wij zijn op werkdagen bereikbaar tussen 09.00 en 16.30 uur.