Ruim zestig ondernemers geholpen met maatregelenpakket

In januari 2022 heeft de gemeente Sittard-Geleen € 1.240.000,- beschikbaar gesteld voor een breed maatregelenpakket als noodsteun voor ondernemers. Dit was voor de gevolgen van en het herstel na de coronapandemie. Onderdeel van het maatregelenpakket was het noodfonds. Het noodfonds werd veel aangevraagd, met zelfs meer aanmeldingen dan het beschikbare budget van € 0,5 miljoen. In totaal zijn 65 individuele ondernemers geholpen met het noodfonds.

Zowel op lokaal als landelijk niveau hebben veel ondernemers zware uitdagingen moeten doorstaan. Steun op financieel gebied was hard nodig. Veel ondernemers konden geen aanspraak maken op de landelijke ondersteuningsmaatregelen. Als extra hulpmiddel heeft de gemeente Sittard-Geleen een maatregelenpakket in het leven geroepen: subsidieregeling corona noodfonds ondernemers gemeente Sittard-Geleen 2022. Hiermee hebben ondernemers aanspraak kunnen maken op financiële ondersteuning en/of ondersteuning via coaching en advies. 

Aanvraagperiode verlengd

In eerste instantie was de aanvraagperiode tot september 2022. Vanwege aanhoudende problemen bij ondernemers heeft de gemeente het maatregelenpakket verlengd tot 1 december 2022. 

Meer aanmeldingen dan budget

Van de 65 geholpen ondernemers hebben 49 ondernemers noodsteun ontvangen en 16 ondernemers deelgenomen aan een coaching traject. 

Binnen de aanvraagtermijn zijn er meer aanmeldingen binnen gekomen dan het beschikbaar budget. Om deze ondernemers ook te ondersteunen is het maatregelenpakket uitgebreid met € 61.000,- . Hiermee wordt een eerste stap gezet bij het weer toekomstbestendig maken van hun onderneming. 

Ondernemerscontact

Ondernemers staan nog steeds voor grote uitdagingen. Bent u ondernemer en kunt u advies gebruiken? Het ondernemerscontact staat voor u klaar.