Bestuur & Organisatie

Laatste nieuws

De coronacrisis heeft een grote impact op ons dagelijkse leven. Toch zijn er ook lichtpuntjes in deze onzekere tijden. We zien op verschillende plekken in de gemeente initiatieven ontstaan van inwoners die elkaar onderling helpen en steunen, elkaar e... Lees meer

Noodverordening van de voorzitter van de veiligheidsregio Zuid-Limburg houdende voorschriften ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus/COVID-19 (Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Zuid-Limburg 1 april 2020) Lees meer

Persbericht | Sittard-Geleen, 1 april 2020 - Het college van B&W heeft aangegeven positief te staan tegenover de vraag van de Regietafel Limburg om extra opvang voor asielzoekers te realiseren. Ook is het college bereid mogelijke locaties te verk... Lees meer

Het kabinet heeft dinsdag 17 maart besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Een van de maatregelen is tijdelijke financiële steun voor ondernemers en zelfstandigen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzet... Lees meer

23 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Lees meer