Bestuur & Organisatie

Laatste nieuws

Persbericht I Sittard-Geleen, 5 juni 2020 – Met een tevreden gevoel kijkt het college van B&W van Sittard-Geleen terug op het jaar 2019. Door strikte begrotingskaders te hanteren is het financieel perspectief van de gemeente flink verbeterd... Lees meer

Vanaf donderdag 4 juni 19.00 uur is de digitale presentatie jaarrekening 2019 en 2e programmarapportage 2020 op de website van Sittard-Geleen beschikbaar.

Lees meer

Burgemeester Hans Verheijen ondersteunt het initiatief de boa-vakbonden en de gemeenten Amsterdam, Den Haag en Haarlem, mede naar aanleiding van het geweld tegen boa’s op Hemelvaartsdag. Lees meer

Elk jaar is het mogelijk om vanaf 27 april tot 15 juni iemand voor te dragen voor een Koninklijke onderscheiding. Dit is een blijk van waardering voor iemand die zich voor de samenleving bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt. Dat kan een vrijwillige... Lees meer