Toegankelijkheid

De gemeente Sittard-Geleen streeft naar een samenleving waarin iedereen naar vermogen kan meedoen, met of zonder beperking, Dat doen we bij het toegankelijk maken van de eigen online informatie en dienstverlening, En met de lokale inclusie agenda. Het plan waarin staat hoe wij als gemeente uitvoering geven aan het VN-verdrag handicap.

  • Inclusie: werken aan gemeente waarin iedereen meedoet

    De lokale inclusie agenda is het plan waarin staat hoe de gemeente Sittard-Geleen uitvoering geeft aan het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. De gemeenteraad heeft deze Agenda op 8 juli 2020 vastgesteld.

  • Digitale toegankelijkheid

    De gemeente Sittard-Geleen streeft naar het toegankelijk maken van de eigen online informatie en dienstverlening, in overeenstemming met Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Een van de eisen is het maken en publiceren van een toegankelijkheidsverklaring.