Privacy

Bij het gebruik van deze website is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) van toepassing. De gemeente Sittard-Geleen vindt de bescherming van uw persoonsgegevens een belangrijke zaak en gebruikt slechts persoonsgegevens die u zelf heeft achtergelaten en alleen voor het daarbijbehorende doel. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor zij zijn achtergelaten. 

Als u met behulp van een webformulier een vraag stelt of een klacht indient, wordt dit behandeld volgens de regels rondom het gebruik van electronische communicatiemiddelen die zijn vastgelegd in het Pegrec. Bij het gebruik van webformulieren is het aantal verplichte velden tot een minimum beperkt.

Uitgelicht