Aanslagbiljet gemeentelijke- en waterschapsbelastingen komt eraan!

In februari ontvangt u het aanslagbiljet voor de gemeentelijke- en waterschapsbelastingen. Per post in uw brievenbus of digitaal in uw berichtenbox als u zich heeft aangemeld voor MijnOverheid. U ontvangt deze aanslag van BsGW, in opdracht van de gemeente.

BsGW

BsGW zorgt ervoor dat iedereen die belasting moet betalen (belastingplichtigen) een aanslagbiljet krijgt en betaalt. Voor sommige belastingen is de WOZ-waarde nodig. Deze bepaalt BsGW ook in opdracht van de gemeente. Met uw belastinggeld draagt u bij aan de veiligheid, de leefbaarheid en de voorzieningen in uw gemeente.

Aanslagbiljet

Op het aanslagbiljet ziet u de bedragen voor de verschillende belastingsoorten zoals de afvalstoffenheffing. U krijgt ook informatie over hoe u kunt betalen, kwijtschelding kunt aanvragen of bezwaar kunt maken.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op www.bsgw.nl.