Blijf weg bij Geleenbeek vanwege breuk rioolleiding bij Schinnen

In een rioolpersleiding in de buurt van Schinnen is op woensdagochtend 3 april een breuk ontstaan. Daarbij is rioolwater in de Geleenbeek gestroomd. Wandelaars en recreanten worden opgeroepen om tussen Schinnen en de monding in de Maas weg te blijven bij de Geleenbeek. Ook raden we af om honden in de beek te laten zwemmen.

Breuk-rioolleiding-Schinnen
Foto: Waterschapsbedrijf Limburg 

Het is nog onduidelijk om hoeveel rioolwater het gaat. De rioolgemalen* in Geleen, Munstergeleen, Puth, Sweikhuizen en Spaubeek zijn uitgezet. Afvalwater van deze locaties wordt met tankwagens afgevoerd naar andere waterzuiveringsinstallaties in de omgeving. Het is niet uit te sluiten dat er nog rioolwater in de Geleenbeek lekt.

Waterschapsbedrijf Limburg en Waterschap Limburg proberen samen de leidingbreuk te repareren en de gevolgen zo beperkt mogelijk te houden.


* Een gemaal is een inrichting om water van een lager naar een hoger niveau te brengen. Het brengt of houdt water in een peilgebied op een bepaald peil. Voor afvalwater wordt er gebruik gemaakt van rioolgemalen.