Buitengewoon opsporingsambtenaren in Sittard-Geleen krijgen bodycams

Onze buitengewoon opsporingsambtenaren (boa) dragen vanaf 21 september 2023 bodycams. Een bodycam is een kleine draagbare camera die de boa op het uniform draagt. Dit om de veiligheid van de boa te vergroten en om te voorkomen dat situaties erger worden of uit de hand lopen. De boa draagt de bodycam altijd openlijk en duidelijk zichtbaar.

Er worden alleen opnames gemaakt als de boa vindt dat er een onveilige situatie ontstaat. 
Als er een dreigende situatie ontstaat waarschuwt de boa waar mogelijk eerst, voordat de bodycam wordt aangezet. En als er dan beelden gemaakt worden, kunnen zij hun eigen beelden terugkijken. Dit gebeurt altijd onder toezicht van collega’s. Ook kunnen opnames worden opgevraagd door politie voor opsporingsonderzoek. 

Wanneer u bent opgenomen en de beelden van uzelf wilt bekijken, kunt u een verzoek tot inzage indienen.

Veelgestelde vragen

Wanneer mogen opnames worden gemaakt? 

Een boa met bodycam maakt een opname als (naar eigen inzicht van de boa) er een onveilige situatie ontstaat. Alle incidenten die (mogelijk) escaleren mogen worden gefilmd met de bodycam.

Kunnen de opnames ook stiekem worden gemaakt?

Nee, de bodycam wordt altijd openlijk en duidelijk gedragen. Het is duidelijk zichtbaar wanneer er een opname wordt gemaakt doordat er een rood lampje op de bodycam brandt. 

Als ik niet gefilmd wil worden, mag ik dan weigeren? 

Nee, de handhavers zijn bevoegd om te filmen en hebben geen toestemming nodig om een opname te maken.

Mogen de boa’s  bodycams wettelijk gebruiken? 

Ja. De gemeente zet de bodycam in om de veiligheid van haar werknemers te vergroten. Dit is een ‘gerechtvaardigd belang’ zoals omschreven in artikel 6.1f AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) . De gemeente zet de bodycams niet in vanuit haar publieke taak als overheid, maar vanuit haar privaatrechtelijke taak als werkgever die de veiligheid van haar werknemers wil vergroten.

Kan de politie de opnames gebruiken? 

Ja, wanneer er een opname is gemaakt van een strafbaar feit, dan kan de politie deze beelden gebruiken bij opsporingsonderzoek. De beelden kunnen ook gebruikt worden als bewijsmateriaal in een rechtszaak.

Hoe worden de opnames beveiligd? 

We gaan zorgvuldig om met de bodycamopnames. Alle opnames worden op de bodycam zelf versleuteld opgeslagen, hierdoor zijn ze onleesbaar. De opnames worden na elke dienst automatisch opgeslagen. Een klein aantal geautoriseerde personen heeft toegang tot deze omgeving. Zij mogen de opnames uitsluitend raadplegen voor de vooraf vastgestelde doelen, namelijk; overdracht aan de politie, een verzoek voor inzage en zelfevaluatie door de handhaver. Wanneer opnames worden ingezien, verwijderd of gewijzigd wordt dit automatisch gelogd door het systeem. Hierdoor kan te allen tijde achterhaald worden op welk moment, door wie en voor welk doel de opnames opgevraagd zijn.

Hoe lang worden de beelden bewaard? 

Na 7 dagen worden de opnames automatisch verwijderd. Behalve wanneer binnen deze termijn een verzoek of vordering wordt ingediend.  Dan worden die opnames bewaard voor de duur van de afhandeling van het doel waarvoor ze zijn veiliggesteld. Hierna worden ze alsnog verwijderd.

Kan de boa een opname verwijderen?

Nee, de boa kan de opname niet zelf verwijderen. Alle opnames worden 7 dagen bewaard en daarna automatisch verwijderd. Als er een incident is gebeurd kan de opname tot na de afhandeling van dat incident worden bewaard. Alleen personen die daar toestemming voor hebben, kunnen de beelden verwijderen. 

Mag ik opnames die van mij gemaakt zijn bekijken? 

Als u zelf gefilmd bent met een bodycam, hebt u recht op inzage in uw eigen gegevens. Uw recht op inzage betreft uitsluitend uw eigen persoonsgegevens en niet die van andere personen die in beeld komen (of waarvan de stem is opgenomen). Die andere personen zullen dus eerst onherkenbaar worden gemaakt, want het recht op inzage betreft alleen uw eigen persoonsgegevens. Bent u gefilmd en wilt u de beelden bekijken? Dien dan een verzoek tot inzage in.

Wie houdt toezicht op het gebruik van de bodycambeelden?

Elke gemeente heeft een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) die een adviserende, toetsende en controlerende functie heeft. De FG houdt toezicht op de manier waarop de gemeente met de persoonsgegevens en privacy omgaat, dus ook op de bodycams. De FG heeft het recht controles uit te voeren op plekken en in systemen waar de bodycamopnames worden verwerkt om te zien of de gemaakte afspraken worden nagekomen.