De boodschap van gelijkheid is belangrijk

“Ruim een jaar geleden werd ik wethouder. Een van de onderwerpen waaraan ik hard werk is inclusie. Een moeilijk woord voor iets dat eigenlijk heel begrijpelijk is. Ik hecht hier persoonlijk veel waarde aan. Iedereen moet in de samenleving mee kunnen doen. Met respect en begrip voor anderen.

Ivo-Tillie

Verdraagzaamheid

Vaak gaat inclusie over aanpassingen aan bijvoorbeeld gebouwen of stoepen. Denk aan de blindengeleidenstrook of bredere deuren voor rolstoelen. Maar inclusie betekent meer. Het begint met respect en begrip voor anderen in ons dagelijks leven. Niet oordelen voordat je weet waar iemands uiterlijk, opmerking of standpunt vandaan komt. Dus niet zeggen wat jij ervan vindt, maar vragen waarom de ander iets zegt of doet. Inclusie gaat dus ook over verdraagzaamheid.

Contact tussen mensen

In mijn werk als wethouder van zorg kom ik heel veel mensen tegen. Veel enthousiaste mensen, die praten over hun (vrijwilligers)werk, hun hobby of hun familie en vrienden. Wat mij daarin steeds weer verbaast, is de passie waarmee zij dit vertellen. Door die passie word ik geraakt. Het maakt niet uit wie of wat je bent, maar het contact van mens tot mens is belangrijk. Natuurlijk hoef je het niet altijd met elkaar eens te zijn. Maar door te luisteren begrijpen we elkaar (steeds) beter.

“Natuurlijk hoef je het niet altijd met elkaar eens te zijn. Maar door te luisteren begrijpen we elkaar (steeds) beter.”

Luister

Neem nu het initiatief van de gemeente voor het aanleggen van het regenboogzebrapad. Hiermee geven we aan dat inwoners met een LHBTIQ+ levensstijl behandeld moeten worden als ieder ander. Dat er vervolgens mensen zijn die daar iets van vinden is ook hun goed recht, maar probeer in gesprek te gaan en niet zo’n zebrapad te bekladden of andere uitingen te vernielen. De boodschap van gelijkheid is te belangrijk. Luister naar wat een ander te vertellen heeft en probeer u te verplaatsen in de ander. We hebben elkaar nodig om samen een samenleving te maken.”

Wethouder Ivo Tille 
(wethouder.ivotillie@sittard-geleen.nl)