Gemeente Sitard-Geleen hijst vredesvlag

De gemeente heeft besloten om de vredesvlag te hijsen. Het conflict in het Midden-Oosten is complex en gevoelig. We willen ons als gemeenschap richten op het bevorderen van dialoog, begrip en vreedzaamheid.

Het ophangen van de vredesvlag symboliseert ons diepe medeleven met de vele onschuldige mensen aan beide zijden van het conflict die in ellende zijn gestort. Het doet pijn om te zien hoe onschuldige levens verloren zijn gegaan en gemeenschappen getroffen zijn door geweld en lijden. Ons hart gaat uit naar alle slachtoffers en hun families.

Vredesvlag