Gouverneur Roemer op ambtsbezoek in Sittard-Geleen

De commissaris van de Koning Emile Roemer was maandag 30 oktober op ambtsbezoek in Sittard-Geleen. Tijdens zijn bezoek heeft hij - soms in de stromende regen - verschillende belangrijke onderwerpen in de gemeente besproken en kennisgemaakt met diverse betrokkenen en projecten.

Wijkontwikkeling Geleen-Zuid

Emile Roemer werd ontvangen in de Zuidkamer, ofwel de ‘huiskamer’ voor wijkbewoners in Geleen-Zuid. Een plek in het hart van de wijk waar inwoners en professionals van allerlei organisaties elkaar vinden en helpen. Tijdens een wandeling door de wijk werden verschillende mooie ontwikkelingen getoond die bijdragen aan een fijne leefomgeving waaronder graffitikunst en de Werkhal. Een werkplaats waar wijkbewoners kunnen klussen, leren en zichzelf ontwikkelen. Daarnaast werd een bezoek gebracht aan Hotel Wagenaarzicht op de 12de verdieping van de Wagenaarflat.

Foto Hotel Wagenaarzicht

Corio Glana

Daarna bekeek de gouverneur het Corio Glana-project, de herinrichting van het Geleenbeekdal. Dit project kwam tot stand door samenwerking van onze gemeente met de provincie en  Waterschap Limburg. De herinrichting heeft de waterkwaliteit en waterveiligheid verbeterd, het beeklandschap hersteld en de natuur ontwikkeld.

Corio Glana

Gesprek met het college

Met het college van burgemeester en wethouders werd gesproken over belangrijke thema’s die spelen in de gemeente: de verplaatsing van het hoofdkantoor van Sabic naar Amsterdam, het eerdere vertrek van DSM uit het stationskwartier en de toekomstscenario’s voor de VDL Nedcar-fabriek in Born.

Smeermiddel

Roemer ging vervolgens in dialoog met gemeenteraadsleden over de regionale samenwerking in Zuid-Limburg. Er werden vragen gesteld over onder andere financiën, openbaar vervoer, de samenwerking met andere gemeenten en de rol van de provincie. “Bemiddelaar, het smeermiddel tussen gemeenten en de link richting Den Haag” aldus Roemer.

Ook werd ingegaan op de huidige positie van het raadslid. De hoge werkdruk, de complexiteit van het werk als raadslid en de onderlinge samenwerking in de raad bleven niet onbesproken.

In gesprek met de gemeenteraad

In gesprek met de gemeenteraad

Kinderchampagne

JÒNGK, de jongerenadviesraad van de gemeente sloot het programma op een interactieve manier af. Ze deelden informatie over verschillende projecten: van toegang tot jeugdhulp via het onderwijs tot veiligheid en van mentale druk tot ‘my cash my future’. De conclusies en aanbevelingen helpen bij het vormgeven van beleid. 

De afsluitende toost was – hoe kan het ook anders – met kinderchampagne.

De jongerenadviesraad JÒNGK