Het Jeugdeducatiefonds helpt kinderen die opgroeien met weinig geld

Honderden kinderen in Sittard-Geleen hebben het lastig op school. Niet omdat ze moeilijk leren, maar omdat ze opgroeien in een gezin dat niet veel geld te besteden heeft. Daar willen we graag wat aan doen. Op 11 oktober bezocht het Jeugdeducatiefonds onze gemeente. Ze spraken met de verschillende basisscholen over het vergroten van de ontwikkelkansen van kinderen.

Gevolgen

Wanneer er weinig geld beschikbaar is in een gezin dan kan dit negatieve effecten hebben op kinderen. Het kan stress met zich meebrengen. Dit leidt vervolgens tot lagere schoolprestaties, depressie en moeilijke omgang met andere kinderen.

Wat doet het Jeugdeducatiefonds?

Jeugdeducatiefonds-logoHet Jeugdeducatiefonds vergroot de ontwikkelkansen van kinderen die opgroeien in gezinnen die het niet breed hebben. Dat doen ze samen met de basisscholen. De hulp varieert van de aanschaf van extra leesboeken in de klas tot het financieren van extra (culturele) uitstapjes. Aan deze steun vanuit het fonds dragen wij als gemeente 33% bij. De overige 66% komt van het Jeugdeducatiefonds. Zij ontvangen donaties van bedrijven, particulieren en vermogensfondsen. 

Aangesloten scholen

Sinds schooljaar 2022-2023 wordt bijgedragen voor vier basisscholen:

  • Basisschool Reuzepas
  • KC Sittard 
  • KC Sittard Taalschool 
  • OBS De Duizendpoot 

Jeugdeducatiefonds

Vanaf schooljaar 2023-2024 sluiten ook SBO de Blinker en SBO het Mozaïek aan bij het Jeugdeducatiefonds.

Hans Spekman, Jeugdeducatiefonds:

“We kunnen niet tolereren dat kinderen die opgroeien met minder geld het minder goed doen op school. Want dat ligt niet aan hun verstand. We kunnen het alleen samen veranderen. Dat is precies wat we nu doen met de gemeente Sittard-Geleen. Samen zorgen we voor maximale ontwikkelingskansen voor álle kinderen. Gaat het lot van de kinderen uit Sittard-Geleen ook aan uw hart en mocht uw bedrijf willen doneren aan het Jeugdeducatiefonds? Neem dan contact op via info@jeugdeducatiefonds.nl. Wij kunnen uw steun goed gebruiken! 

Schooldirecteur:

“Dankzij het Jeugdeducatiefonds krijgen kinderen gelijke kansen. Het draagt bij aan hun persoonlijke ontwikkeling, het kunnen deelnemen aan de maatschappij en een gelijk gevulde boterhammentrommel.”

Wethouder Judith Bühler:

“Dankzij dit fonds krijgen de kinderen die dat het hardst nodig hebben een extra steuntje in de rug. Dat is enorm waardevol. Het Jeugdeducatiefonds werkt praktisch en laagdrempelig en raakt de kern van kansengelijkheid. Alle kinderen verdienen een kansrijke start. We zetten ons daar op alle mogelijke manieren voor in.”