Nationale Actieagenda Mkb-dienstverlening zet behoefte van ondernemer centraal

Een betere mkb-ondersteuningsinfrastructuur stelt ondernemers in staat hun producten, diensten en bedrijfsprocessen toekomstbestendig te maken. Dat is het doel van de Nationale Actieagenda Mkb-dienstverlening, die onlangs aan minister Micky Adriaansens (EZK) werd aangeboden.

Voor de gemeente Sittard-Geleen is een belangrijke rol weggelegd bij het bouwen van deze infrastructuur, waarin de behoefte van de mkb-ondernemer centraal komt te staan.

“In deze tijd van stijgende kosten voor onder meer grondstoffen, energie en lonen, valt het niet altijd mee om te ondernemen. Veel mkb’ers voelen ook nog steeds de gevolgen van de coronaperiode. Het gaat vaak om de uitdagingen van vandaag en morgen. Voor de vraagstukken op langere termijn is daardoor minder aandacht”, aldus Yvonne Salvino, wethouder Economie van Sittard-Geleen. “Des te meer waardeert het stadsbestuur de inzet en doorzettingsvermogen van deze ondernemers. Ook omdat ze een belangrijke bijdrage leveren aan de werkgelegenheid, toerisme, ontspanning en economische groei en bloei, en daarmee aan de brede welvaart voor alle inwoners van Sittard-Geleen.”

Overleven

70% van alle werknemers verdient hun boterham bij het mkb, Van die mkb-ondernemers heeft 80% minder dan 10 werknemers. Wethouder Salvino: “De meeste van deze ondernemers zijn bezig met hun dagdagelijkse werkzaamheden en in veel gevallen met ‘overleven’, en hebben gewoonweg niet de ruimte en de tijd om bezig te zijn met het toekomstbestendig maken van hun bedrijf. Daarom willen we ondernemers beter ondersteunen met de vraagstukken voor de langere termijn. Denk aan het klimaatneutraal, inclusief en digitaal maken van producten, diensten en bedrijfsprocessen.” Samen met de regio’s Achterhoek, Apeldoorn/Deventer, Breda, Dordrecht en Zwolle krijgt Sittard-Geleen de kans om – met de steun van het rijk - hierin het voortouw te nemen.

Ondernemersactiviteiten 

“Voor onze regio betekent dit vooral dat we het goede wat we al doen op het gebied van mkb-ondersteuning kunnen aanscherpen”, aldus wethouder Salvino. “We hebben al een basis met diverse ondernemersactiviteiten, zoals de Brilliant Business Awards, het Rosa Lagerhuis, het BRIGHT Festival. Daar wordt volop kennis gedeeld en genetwerkt. Daarnaast hebben we de programma’s van de Green Deal Westelijke Mijnstreek (waarin Bedrijven Sittard-Geleen, Rabobank, Liof en de Stadslabs Sittard-Geleen met elkaar samenwerken), het Ondernemerscontact van de gemeente Sittard-Geleen, het ondernemersberaad (waarin alle ondernemerscollectieven vertegenwoordigd zijn), Parkmanagement op bedrijventerreinen, Centrummanagement en de retail-ondersteuningsprogramma’s in de stadscentra.” 

Samen

Samen met mkb-ondernemers, regionale partners en ondersteund door het ministerie van EZK, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, de Kamer van Koophandel en de brancheorganisaties, begint Sittard-Geleen met het bij elkaar brengen van de diverse activiteiten in één integraal programma voor mkb-ondersteuning. “Op die manier wordt de grote groep ambitieuze ondernemers beter in staat gesteld hun bedrijf toekomstbestendig te maken en de overstap te maken naar de economie van de toekomst”, vertelt wethouder Salvino.

Persbericht-Nationale-Actieagenda-Mkb-dienstverlening

Dit bericht is verzonden als persbericht op donderdag 16 november 2023.