Neanderthalers in Geleen?

In de bouwkuip voor het nieuwe 50 meter bad van Sportpark Glanerbrook hebben archeologen interessante bodemlagen ontdekt. De aanwezigheid van deze bodemlagen langs de Keutelbeek wijst erop dat er in Geleen mogelijk ook voorwerpen in de bodem zitten uit de tijd van de Neanderthalers, zo’n 80.000 jaar geleden.

De werkzaamheden voor Sportpark Glanerbrook worden archeologisch begeleid door ADC ArcheoProjecten, in samenwerking met Den Ouden Bodac. Bij de graafwerkzaamheden voor het nieuwe zwembad hebben zij bijzondere bodemlagen aangetroffen. Deze bodemlagen zijn waarschijnlijk ontstaan in de warme fase tussen de voorlaatste en de laatste ijstijd (zo’n 116 duizend jaar geleden) en in het eerste deel van de laatste ijstijd, dat tot ongeveer 70.000 jaar geleden duurde.  

Foto van de vondst

Foto: Eén van de archeologen in actie. Het gaat om de donkerbruine laag ter hoogte van zijn voeten met daarboven en daaronder nog een lichte laag. Deze opeenvolging van lagen wordt nader onderzocht.

Kamperen langs de Keutelbeek 

Bij de werkzaamheden voor Glanerbrook zijn in deze lagen geen voorwerpen gevonden. Maar tijdens graafwerkzaamheden bij Amstenrade, zo’n 10 kilometer verderop, zijn in deze bodemlagen voorwerpen gevonden die ongeveer 80.000 jaar geleden door Neanderthalers werden gemaakt.  
De aanwezigheid van deze bodems langs de Keutelbeek wijst erop dat er in Geleen mogelijk ook vindplaatsen van Neanderthalers in de bodem zitten. Van hen is bekend dat zij graag langs water kampeerden. 

Nader onderzoek 

In de komende maanden gaan de archeologen de onderzoeksresultaten verder uitwerken. Ze proberen dan om via specialistisch onderzoek te achterhalen hoe oud de aangetroffen bodemlagen precies zijn. 

Neanderthalers in Limburg 

Wilt u meer weten over Neanderthalers in Limburg? De catalogus Expeditie Vuistbijl schetst een mooi beeld van onze verrassend dichtbije voorouders. 

Foto van de vondst

vondst2