Nieuwe regels voor zonnepanelen op monumentale gebouwen

De gemeente Sittard-Geleen heeft nieuwe regels vastgesteld rondom het plaatsen van zonnepanelen op monumentale panden en monumenten in beschermde stads- en dorpsgezichten. Dit sluit aan bij recente landelijke regels voor het leggen van zonnepanelen op Rijksmonumenten.

De gemeente wil inwoners en bedrijven de kans geven om deel te nemen aan de energietransitie. De nieuwe regels zijn opgesteld om ervoor te zorgen dat zonne-installaties zoals zonnepanelen, kunnen worden geplaatst op monumenten en woningen in beschermde stads- en dorpsgezichten. Terwijl de unieke historische kenmerken van de stad worden behouden.

Wethouder Andries Houtakkers (Erfgoed), benadrukt het belang van duurzaamheid en behoud van erfgoed: "Duurzame monumenten zijn de monumenten van de toekomst. De regels zijn bedoeld om een balans te vinden tussen duurzaamheid en behoud van ons waardevol historisch erfgoed."

Zonnepanelen in het zicht

In het nieuwe beleid is leidend dat de zonne-installaties het pand zo min mogelijk verstoren. Hierdoor kunnen ook zonne-installaties die in het zicht liggen, vaker positief beoordeeld worden mits ze bijvoorbeeld geordend geplaatst worden of zijn afgestemd op de dakkleur. Om een vergunning te krijgen voor zonne-installaties die zichtbaar zijn, moet het ontwerp zorgvuldig doordacht zijn. Te opvallende visuele veranderingen zijn nog steeds niet toegestaan en worden er eisen gesteld aan de positie en/of kleur van de panelen of aan de maximale hoeveelheid dakvlakken waarop zonnepanelen komen te liggen. 

Meer informatie

Meer informatie over de gewijzigde regels is terug te vinden op www.sittard-geleen.nl/monumenten. Het  aanvragen van een vergunning voor een zonne-installatie op een monument of in een beschermd stadsgezicht kan via het online omgevingsloket. 

 

Dit bericht is verzonden als persbericht op dinsdag 5 maart 2024.