Nieuwe stadsdichter voor Sittard-Geleen

Drik Heffels mag zich de komende twee jaar stadsdichter van Sittard-Geleen noemen. Hij is vandaag benoemd tijdens het open podium event ‘Tekstverslaafd’ in poppodium Volt.

Drik Heffels (31) heeft het afgelopen jaar de nodige inspanning geleverd om taal in de breedste zin van het woord in Sittard-Geleen te promoten. Hij heeft in samenspraak met De Domijnen 'Tekstverslaafd' geïnitieerd en inmiddels een groot netwerk binnen de provincie en daarbuiten opgebouwd rondom dichtkunst en daarmee Sittard-Geleen op de kaart gezet als Limburgse stad van de taalkunst. 

Impuls aan de dichtkunst

“Met de benoeming van Drik als de stadsdichter van onze gemeente willen we de dichtkunst dichter bij onze inwoners brengen,” geeft wethouder Andries Houtakkers (Cultuur) aan. “Door onze stad op dichtende wijze te becommentariëren levert hij niet alleen een bijdrage aan de dynamiek in de stad. Maar draagt ook aan welzijn en creativiteit van onze inwoners, bezoekers en liefhebbers van taal.” De manier van uiten van de dichtkunst mag op een creatieve manier worden ingevuld eventueel met cross overs met andere cultuurdisciplines. 

Sittard-Geleen beoogd met het benoemen van een stadsdichter een impuls te geven aan de dichtkunst in alle vormen. Denk aan hip hop, singer-songwriters en dergelijke. Vanaf het volgende stadsdichterschap worden wedstrijden georganiseerd om een nieuwe stadsdichter te benoemen.

Motie

De partijen CDA, Stadspartij, Groen Links/ PvdA en D66 hebben een motie ingediend met het verzoek een impuls te geven aan de dichtkunst in Sittard-Geleen en het benoemen van een stadsdichter. Ook wordt beschreven dat een dergelijke benoeming aansluit bij de rol die kunst en cultuur is toegeschreven in het coalitieakkoord ‘samen zorgvuldig, verbindend doorpakken!’.

Nieuwe-stadsdichter

Wie is Drik Heffels?

Drik Heffels dicht al van jongs af aan, sinds zijn oma met Sinterklaas gedichtjes voor hem schreef. Sinds januari 2021 deelt hij zijn gedichten onder de naam "DichterbijDrik". Hij is initiatiefnemer van het Open Podium Tekstverslaafd dat in Sittard en in Weert wordt georganiseerd, organiseerde afgelopen jaar poëzie en spoken word evenementen tijdens het cultuurfestival Spectaculo in Geleen en rondde in 2023 een Spoken Word cursus van Poetry Circle af in Eindhoven. Drik omschrijft zijn poëzie als schreeuwen in een echoput: het is diep, soms grappig en je herkent gedeeltes terug.

Wat is 'Tekstverslaafd'?

Tekstverslaafd is een open podium event in poppodium Volt voor iedereen die zich, in welke vorm dan ook, met taal bezighoudt. Iedereen krijgt een podium, een plek om je talent te delen met de buitenwereld. Of je nu gedichten schrijft, rijmend of niet-rijmend, korte verhalen, proza, spoken word, liedjes, hiphop of elke andere vorm van taal.

 

Dit bericht is verzonden als persbericht op donderdag 25 januari 2024.