Nieuwe zendmachtiging voor lokale omroep

Omroep Westelijke Mijnstreek is sinds 2020 de streekomroep die radio, internet en tv maakt voor de regio Beek, Stein en Sittard-Geleen. Het Commissariaat voor de Media heeft Omroep Westelijke Mijnstreek hiervoor een zendmachtiging gegeven. Deze zendmachtiging loopt af op 1 januari 2025.

Dit betekent dat publieke omroepen die vanaf die datum in aanmerking willen komen voor een zendmachtiging een aanvraag kunnen indienen bij het Commissariaat voor de Media. 

Eén lokale omroep

Het Commissariaat voor de Media wijst voor de regio één lokale omroep aan. De Mediawet bepaalt dat meer lokale omroepen niet mogelijk zijn. Als een omroep de zendmachtiging krijgt, dan verzorgt deze omroep vijf jaar lang het lokale media-aanbod voor Beek, Stein en Sittard-Geleen. Voordat het Commissariaat hierover een besluit neemt, vraagt zij advies aan alle gemeenteraden uit het verzorgingsgebied..

Aanvraag indienen vóór 1 juli 2024

Om voor een zendmachtiging in aanmerking te komen, is het nodig een aanvraag in te dienen bij het Commissariaat voor de Media vóór 1 juli 2024.

Wie kan een aanvraag doen?

Iedereen kan een aanvraag doen, hieraan zijn wel een aantal voorwaarden verbonden. Wilt u een aanvraag doen of wilt u meer weten over de procedure? Ga dan naar de website van het Commissariaat van de Media

Voor vragen aan de gemeente kunt u contact opnemen met Michelle Koek van de gemeente Beek, tel. 06 11 36 87 20, Ingrid van der Sterren van de gemeente Stein, tel 06 13 51 80 65, of Jan Miltenburg van de gemeente Sittard-Geleen, tel. 06 21 21 35 00.

Voorkeurscriteria toewijzing zendmachtiging streekomroep