Positieve geluiden over crisisnoodopvang Zürichstraat

Sinds 12 juni 2023 vangt Veiligheidsregio Zuid-Limburg in onze gemeente asielzoekers op. Dat gebeurt in een tijdelijke crisisnoodopvang (CNO) aan de Zürichstraat in Sittard, voor de periode van één jaar.

Delen van ervaringen

De CNO is nu ruim een half jaar in gebruik. De komst ervan zorgde vooraf bij veel mensen voor vragen en onrust. We vonden het daarom belangrijk om buurtbewoners, ondernemers en sportverenigingen uit de buurt te vragen naar hun ervaringen met de crisisnoodopvang tot nu toe. Dat deden we tijdens een inloopbijeenkomst op woensdag 31 januari in MFC Sanderbout. Alle wijken rondom Bedrijvenstad Fortuna en de ondernemers en sportverenigingen die er zitten, werden hiervoor uitgenodigd. De avond werd door een dertigtal mensen bezocht. Zij werden ontvangen door stadsdeelmanager Romy Winkens en het team van IMA dat verantwoordelijk is voor het dagelijkse reilen en zeilen op de CNO. Ook de Veiligheidsregio en andere medewerkers van de gemeente waren er om vragen te beantwoorden.

Goede sfeer

De avond verliep in een prettige sfeer, met volop ruimte voor gesprek. De zorgen die vooraf bij veel mensen leefden, bleken onterecht. Buurtbewoners ervaren geen overlast. Sinds de opening is ook maar een handjevol meldingen binnengekomen bij IMA, waarvan er slechts twee concreet tot de CNO te herleiden waren. Deze zijn afgehandeld.

Mooi om te zien is ook dat bewoners van de CNO sinds de opening met open armen zijn ontvangen bij lokale sportverenigingen. Er is inmiddels een groep van enkele tientallen vrijwilligers aan de CNO verbonden. En een aantal bewoners van de CNO is ook zelf actief als vrijwilliger in de gemeente. Ook de sfeer op de locatie, tussen de bewoners is goed.

Maximaal één jaar

In de uitnodiging voor de inloopbijeenkomst, en ook tijdens de avond zelf, werd nogmaals benadrukt dat de CNO maximaal één jaar blijft. Die belofte is bij de opening gedaan en die houdt ook stand. Dat betekent dat de CNO op 12 juni 2024 de deuren sluit.