Praat Mee, uw stem is belangrijk!

Mensen die…

De stem van de inwoners over de toekomst van de zorg in de regio staat centraal bij de ‘Praat mee tafels’. Samen met inwoners is bepaald welke thema’s onderdeel van het toekomstverhaal voor de gezondheid en zorg in de regio zouden moeten zijn. Om een goed beeld te krijgen bij de thema’s worden voorbeelden uitgewerkt van zo echt mogelijke situaties aan de hand van verschillende type inwoners. Wie heeft welke wensen, vragen en ideeën en hoe kunnen we mensen in de gehele regio helpen en laten samenwerken?

Digitaal Mee Praten

Op basis van ideeën uit vorige Praat Mee tafels zijn 6 personen uit de regio omschreven. In de animatie kunt u zien wie deze personen zijn en wat hun zorgvraag is. Onze vraag aan u is: wat ontbreekt er nog? Mist u nog een groep personen die niet vergeten mag worden bij het schrijven van het scenario voor de toekomst? We nodigen u uit om dat aan te vullen via het Digitale Praat Mee Programma na het zien van de animatie. Zo vormen we samen een beeld van de mensen en hun vragen in de regio. Op maandag 18 maart is de volgende Praat Mee tafel en worden deze resultaten gebruikt om passende oplossingen te maken.

Wat moet u doen?

Via de link of QR code krijgt u een filmpje over mensen in de regio te zien. Hierna volgt een online vragenlijst. Invullen duurt maar een paar minuten. 

Uw ideeën worden anoniem bewaard. Misschien klinkt het moeilijk. Vraag dan wat hulp, ook zijn er uitlegfilmpjes als u op de link hebt geklikt. 

Praat Mee tafels met QR code
Klik op de afbeelding om deze te vergroten.

Helpt u ook mee?

Vul dan de vragenlijst in:

naar vragenlijst