Raadsvergadering 22 februari

Op donderdag 22 februari vergadert de gemeenteraad om 18:30 uur. U kunt de vergadering live volgen in audio en video. Het is ook mogelijk de vergadering op een later moment terug te kijken.

Volg de vergadering live

(Beschikbaar 22 februari vanaf 18.30 uur) 

Agenda

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststellen van de agenda
 3. Vaststellen van de notulen
 4. Vaststellen van de lijst ingekomen stukken
 5. Benoeming lid Raadsagendacommissie
 6. Benoeming lid referendumcommissie Sittard-Geleen
 7. Benoeming lid gemeentelijke rekenkamer Sittard-Geleen
 8. Benoeming tijdelijk raadslid gob, benoeming tijdelijke burgerleden Lokaal SGB en PIT
 9. Planning & controlcyclus 2024 (wethouder Bühler)
 10. Vaststelling bijlage B buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA) van de legesverordening gemeente Sittard-Geleen 2024 (wethouder Bühler)
 11. Vaststelling verordening Wmo gemeente Sittard-Geleen 2022-1 (wethouder Tillie)
 12. Startdocument bestuurlijke en ambtelijke huisvesting (wethouders Geilen/Houtakkers)
 13. Startdocument Huis aan de Markt (wethouder Geilen)
 14. Startdocument huisvesting Vidar (wethouder Geilen)
 15. Startdocument Wijkbeheer & IPOR (wethouder Geilen)
 16. Sluiting

De agendapunten en stukken van 22 februari kunt u lezen in Ibabs op de gemeentelijke website. 

Live volgen

De vergadering is in beeld en geluid live te volgen via https://sittardgeleen.raadsinformatie.nl/ 

Heeft u nog vragen, dan kunt u die via email stellen aan raadsgriffie@sittard-geleen.nl.