Sittard-Geleen ontvangt €2,5 miljoen voor aanpak van jeugdcriminaliteit

Ondanks dat de jeugdcriminaliteit op basis van cijfers in algemene zin daalt, raken steeds meer kwetsbare jongeren betrokken bij zware vormen van criminaliteit. Het ministerie van Justitie en Veiligheid investeert daarom in een brede aanpak van jeugdcriminaliteit, genaamd ‘Preventie met Gezag’. De gemeente ontvangt € 2,5 miljoen voor het plan dat gericht is op Sittard-Geleen.

Preventie met Gezag is een initiatief waarbij gemeenten samen met lokale justitiële partners middelen kunnen aanvragen voor de aanpak van jeugdcriminaliteit. De gemeente Sittard-Geleen heeft intensief samengewerkt met partners uit het preventieve en justitiële veld om een succesvol plan te maken. Het ministerie is positief over het plan: ‘’Het valt op dat een degelijke analyse is gemaakt van de focusgebieden in de gemeente. Sterk is dat de interventies duidelijk beschreven staan met aandacht voor de probleemanalyse en doelgroep. Er is helder aangegeven welke partij betrokken is bij elke interventie en welke rol er voor de partijen is weggelegd’’.

Burgemeester Hans Verheijen is positief: “De jeugd is de toekomst! Het plan kan rekenen op brede steun en toewijding. De financiële steun vanuit het ministerie biedt kansen om bovenop onze huidige aanpak écht een verschil te maken in het voorkomen én aanpakken van jeugdcriminaliteit in Sittard-Geleen”.

Samen signaleren, voorkomen en aanpakken

Het doel is om te voorkomen dat jongeren tussen de -9 maanden en 27 jaar betrokken raken bij criminaliteit. Dit doen we door jongeren perspectief te bieden en grenzen te stellen. Dit wordt bereikt door in te zetten op preventie, tijdige signalering en de aanpak voor problemen. Daarnaast gaan we de samenwerking met en van partners versterken én datagedreven werken. Naast deze middelen voor de gemeente, zijn er ook middelen beschikbaar voor de politie, het Openbaar Ministerie, het Zorg- en Veiligheidshuis, en jeugdreclassering. De komende periode werken we samen met netwerkpartners aan een integraal uitvoeringsplan. Hierin maken we concrete afspraken over de uitvoering van de maatregelen.

Evaluatie

Het bedrag van € 2,5 miljoen is toegekend voor twee en een half jaar. Dat wil niet zeggen dat de aanpak dan ook stopt. Na juni 2026 wordt gekeken hoe Preventie met Gezag in de gemeente Sittard-Geleen wordt voortgezet, doorontwikkeld en welke middelen daaraan worden verbonden.

 

Dit bericht is verstuurd als persbericht op maandag 11 december 2023