Statement Gemeente Beek en Gemeente Sittard-Geleen inzake Toekomstvisie Handbal Westelijke Mijnstreek

In de media is het beeld ontstaan dat een doorstart voor Lions een aanleiding was voor het opstellen van de Toekomstvisie Handbal Westelijke Mijnstreek. Dit roept logischerwijs vele vragen op bij de andere handbalverengingen die aan de visie hebben meegewerkt. Wij begrijpen dit en betreuren de onrust die bij de andere clubs en hun achterban is ontstaan. 

Als opdrachtgevers van de Toekomstvisie Handbal Westelijke Mijnstreek distantiëren de gemeenten Beek en Sittard-Geleen zich vanwege de missende nuance van de uitspraken die stichting Top Handbal Zuid-Limburg in de media heeft gedaan over de Toekomstvisie Handbal Westelijke Mijnstreek. 

De visie is opgesteld om de handbalsport in de Westelijke Mijnstreek een gezonde toekomst te bieden. Aan de visie hebben de betrokken handbalclubs (BFC, HV Sittardia, V&L, Lions en Watersley) onder aanvoering van een procesbegeleider samengewerkt. De presentatie van de visie stond gepland op zondag 25 februari, maar werd juist uitgesteld vanwege de bij Lions ontstane situatie. Afgesproken is dat de procesbegeleider alle partijen nogmaals aan tafel uitnodigt voordat het rapport een definitieve status krijgt. Dit is voor 25 februari aan alle betrokken clubs gecommuniceerd. 


Wethouder Ralph Diederen (Gemeente Beek)
Wethouder Andries Houtakkers (Gemeente Sittard-Geleen)