Storm- of wateroverlast, waar melden?

Alleen bij acuut gevaar belt u naar 112. Voorbeelden van acuut gevaar zijn instortingsgevaar, losgeraakte dakpannen of gevelplaten, een boom dreigt over de weg te vallen, er is risico op kortsluiting of brand of u kunt zichzelf niet in veiligheid brengen.

De meldkamer geeft uiteraard voorrang aan situaties waar de veiligheid van de inwoners in het gedrang is. De medewerker van de meldkamer die u aan de lijn krijgt maakt een snelle inschatting van het risico en kan u daardoor niet volledig en uitgebreid te woord staan. Door de drukte op zo’n moment kan het lang duren voordat u de meldkamer kunt bereiken. 

Ligt er een boom op de weg, liggen putdeksels los of is de afwatering verstopt? Bel dan naar de gemeente via telefoonnummer 14 046. In zo’n geval is de gemeente aan zet. 

Bij storm- of wateroverlast krijgt de meldkamer tientallen telefoontjes van inwoners die overlast of schade hebben. Om te voorkomen dat de alarmlijn overbelast raakt, is het goed te weten waar u wat kunt melden. Om zelf een goede inschatting te maken van waar u terecht kunt bij calamiteiten tijdens storm of hevige regenval, raadpleeg de website van de brandweer.

FTLh8aJXEAE1iyO

Wat kunt u zélf doen als er wateroverlast optreedt

  • Als het water komt, gebruik zandzakken en volle vuilniszakken om deuren en garagepoorten te barricaderen. Heeft u geen zandzakken? Gebruik dan bijvoorbeeld zakken tuinaarde, vuilniszakken met aarde e.d..
  • Laat kinderen niet in het water spelen. Het is verdund rioolwater met uitwerpselen!
  • Trek GEEN roosters of putdeksels open van de putten langs de stoeprand. Dat is veel te gevaarlijk, open putten zijn niet zichtbaar door het vele water. U kunt wel proberen om ze vrij te maken want ze kunnen verstopt raken.
  • Zet de auto aan het begin van een hevige bui op tijd op een hogere plaats. Ga niet rijden door een ondergelopen straat. U veroorzaakt een golf die een woning kan binnenstromen, met schade en overlast tot gevolg. Daarnaast loopt u de kans dat u schade aan uw auto oploopt.
  • Loop / fiets niet door ondergelopen straten. Putdeksels kunnen van putten drijven, waardoor u in een rioolput kunt vallen. Deze open putten zijn door het modderwater niet meer zichtbaar.
  • Verplaats geen wegafzettingen. Auto's die na u komen, kunnen de afzetting dan missen - met alle gevolgen van dien.

Zie ook