Terugblik: startbijeenkomst uitvoering detailhandelsbeleid

Op maandagavond 26 februari 2024 is het startschot afgevuurd voor de uitvoering van het detailhandelsbeleid. Samen met ondernemers, vastgoedeigenaren en andere belangrijke organisaties gaan we aan de slag voor meer aantrekkelijke winkelgebieden in heel Sittard-Geleen. Voor de kleine boodschap, het ‘shoppen’ en de grote aankopen.

De afgelopen jaren is samen met de gemeente Beek en Stein hard gewerkt aan een nieuw detailhandelsbeleid voor de Westelijke Mijnstreek. Met als doel om de winkelgebieden toekomstbestendig te maken en een duidelijke detailhandelsstructuur te presenteren. Voor de inwoner, bezoeker, ondernemer en alle andere belangrijke betrokken organisaties. In december 2023 heeft de gemeenteraad van Sittard-Geleen het detailhandelsbeleid voor de Westelijke Mijnstreek vastgesteld. Nu is het tijd voor de volgende stap: een uitvoeringsplan. 

Grote opkomst

Om een start te maken met de uitvoering van het detailhandelsbeleid, is op maandag 16 februari een startbijeenkomst georganiseerd. Tijdens de startbijeenkomst zijn verschillende belangrijke stakeholders uitgenodigd. Ondernemersverenigingen, verschillende betrokken ondernemers, vastgoedeigenaren, raadsleden en verschillende organisaties die ondernemers ondersteunen waren van de partij. In totaal zijn meer dan 90 personen aan de slag gegaan voor meer aantrekkelijke winkelgebieden in Sittard-Geleen. Eén van de vragen die centraal stonden: wat moet er volgens u gebeuren? 

In negen verschillende groepen is gesproken over onder andere: 

  • Het verminderen van leegstand.
  • Het versterken van het winkelaanbod in de centra, wijken en dorpskernen.
  • Het aantrekkelijker maken van de winkelgebieden voor inwoners en bezoekers van binnen én buitenland en zo de bezoekersaantallen te verhogen. 

Op naar een gezamenlijke oplossing

Negen verschillende groepen hebben maandagavond nagedacht over het versterken van de winkelgebieden. Het doel? Om samen te komen tot een oplossing waar iedereen de vruchten van kan plukken.  

In de video een korte terugblik naar de startbijeenkomst gemaakt door Brilliant Business.

En nu, écht aan de slag

De startbijeenkomst was slechts een begin. De komende weken worden alle ideeën en opmerkingen van de bijeenkomst uitgewerkt. Hiernaast wordt in kleinere groepen doorgepraat per specifiek winkelgebied. 

Wilt u ook meedenken over uw winkelgebied en stad? Mail dan naar sylvia.buckx@sittard-geleen.nl of serna.widdershoven@sittard-geleen.nl.