Toekomst Zuyderland ziekenhuis - Goede kwaliteit van zorg voor iedereen!

We hebben met alle betrokken partijen afgesproken dat we gaan voor behoud van volwaardige zorg in beide regio’s. Dat is waar wij voor staan, zowel nu als in de toekomst.

Vrijdag 1 maart 2024

In de media zijn verschillende berichten geplaatst over de toekomst van het Zuyderland ziekenhuis. Er komt veel informatie af op inwoners, die vaak ook nog tegenstrijdig lijkt. Dit kan vragen of emoties oproepen. De gemeente Sittard-Geleen licht graag toe hoe zij de situatie ziet. 

Sinds de fusie van 2015, het ontstaan van Zuyderland, zijn er al geen twee volwaardige ziekenhuizen meer in Heerlen en Sittard-Geleen. De zorg die in beide ziekenhuizen samen wordt geleverd, is wél volwaardig. En het behoud van beide locaties draagt bij aan méér dan enkel aan goede zorg, denk aan de werkgelegenheid in beide regio’s. 

De opgave in Zuid-Limburg

Zuyderland denkt na over de toekomstige inrichting van de ziekenhuiszorg in Zuid-Limburg. Zuid-Limburg kent in vergelijking met de rest van Nederland een gezondheidsachterstand. Op tal van gebieden scoort Zuid-Limburg slechter: een lagere arbeidsparticipatie, een hoger (jeugd)zorggebruik, meer risico op onderwijsachterstanden, een lagere levensverwachting en een ongezondere leefstijl. Gezondheidsproblemen gaan vaak samen met armoede, laag inkomen, lage opleiding, werkloosheid en/of ongunstige leefomstandigheden die van invloed zijn op gezondheid van inwoners. 

Daarom is het belangrijk dat we in Zuid-Limburg samen werken aan goede (preventieve) gezondheid en zorg. Dit doen we niet alleen. De toegankelijkheid van goede zorg staat onder druk. Vooral door de vergrijzing en personeelskrapte. Iedereen moet goede zorg kunnen krijgen wanneer hij of zij dat nodig heeft. Ook als er straks minder zorgpersoneel is en méér vraag naar zorg zal zijn. Dit vraagt om aanpassingen in onder andere de manier waarop de ziekenhuiszorg is georganiseerd.

Kwaliteit van zorg als uitgangspunt

Wij zijn er trots op dat onze regio over een heel goed ziekenhuis beschikt. Al decennialang staat het ziekenhuis in onze regio landelijk hoog aangeschreven als het gaat om kwaliteit. Natuurlijk willen we dat de inwoners van Sittard-Geleen ook in de toekomst kunnen rekenen op de beste kwaliteit van ziekenhuiszorg. Dat wensen we de inwoners van Parkstad ook toe. We begrijpen echter heel goed dat het niet mogelijk is om alle zorg op beide locaties (optimaal) te leveren. Personeelskrapte laat dat niet toe. Dit is een landelijk probleem, niet alleen in de zorg. 

Inwoners van de Parkstadgemeenten komen nu al naar Sittard-Geleen als dat nodig is. En andersom gaan inwoners van de Westelijke Mijnstreek naar het ziekenhuis in Heerlen voor de afdelingen die daar zijn ondergebracht. Soms reizen we ook al naar Maastricht of Eindhoven of zelfs naar het buitenland voor de beste zorg én de beste specialist.

Er zijn slimme oplossingen nodig om de kwaliteit van zorg te blijven behouden. Niets doen is geen optie en leidt juist tot slechte(re) kwaliteit. Dat betekent dat we met z’n allen zullen moeten samenwerken. Als gemeenten onderling, maar ook bijvoorbeeld met de huisartsen, de zorgverzekeraar en de zorgpartijen. Voor ons staat kwaliteit van zorg boven afstand tot zorg. Dit betekent in de praktijk dat je soms langer moet reizen, maar wel terecht komt bij de beste specialist met de meeste ervaring. 

Strijdbaar

Wij strijden voor deze kwaliteit van zorg voor onze inwoners, zo nabij mogelijk. Hierin zijn en blijven we actief betrokken en zijn we continu in gesprek. Onze inzet is daarbij volwaardige zorg voor beide regio's. Dat betekent voor ons minimaal behouden wat er nu al is: één volwaardig ziekenhuis op twee locaties. Samenwerken zal uiteindelijk voor iedereen de beste zorg opleveren. 
Ondanks dat overheden formeel niet gaan over de besluitvorming van zorg (wij besluiten niet welk scenario straks gekozen wordt), worden we wel als belangrijke partner meegenomen in de afweging. Daarbij kijken we ook verder dan alleen de ziekenhuiszorg. Zo laten we ook onderzoeken wat de impact van de uiteindelijke keuze is op andere gebieden, zoals de werkgelegenheid of mobiliteit. Want daar gaan overheden wél over. 

We hebben met alle betrokken partijen afgesproken dat we gaan voor behoud van volwaardige zorg in beide regio’s. Dat is waar wij voor staan, zowel nu als in de toekomst. 

Heeft u meer behoefte aan informatie over de ontwikkelingen bij Zuyderland? Lees dan het volgende bericht op de website van Zuyderland.

Zuyderland