Uitbreiding aantal woonwagenstandplaatsen

In 2020 is onderzoek gedaan naar de vraag naar standplaatsen voor woonwagens in Sittard-Geleen. Hieruit kwam een behoefte van 35 - 42 standplaatsen naar voren. Samen met partners en vertegenwoordigers van woonwagenbewoners hebben wij een plan gemaakt om deze behoefte in te vullen. De gemeenteraad heeft dit plan in juni 2023 vastgesteld.

Wat heeft de gemeenteraad besloten?

We breiden het aantal standplaatsen in de gemeente in fasen uit, verspreid over een aantal jaren. Hiermee voldoen we niet direct aan de totale woonbehoefte, we vullen deze geleidelijk in.

Locatie Obbichterweg

We zijn gestart op de woonwagenlocatie aan de Obbichterweg. Dat doen we samen met de bewoners. Het bestemmingsplan laat op deze plek 12 standplaatsen toe. Op dit moment zijn er ongeveer 24 plaatsen. Voor bewoners die dat willen zoeken we daarom op een andere plek in de gemeente een nieuwe woonwagenlocatie. Hier komen ongeveer 8 standplaatsen. 

Op dit moment onderzoeken we welke plekken in de gemeente hiervoor geschikt zijn. We stellen daarbij een aantal eisen. Een locatie moet ruimte bieden aan zo’n 4 tot 8 standplaatsen. De locatie moet vanaf de openbare weg goed bereikbaar en zichtbaar zijn en in de buurt van scholen en winkels liggen. Bij de invulling kijken we naar familieverbanden tussen de nieuwe bewoners. Zodra we meer weten over plekken die hiervoor mogelijk in aanmerking komen, informeren we hierover.

We bekijken ook samen met de bewoners van de locatie Obbichterweg hoe we de overige 4 plaatsen kunnen invullen. Parallel hieraan voeren we een aantal vernieuwingen door op deze locatie. We beginnen hierbij met de bergingen en sanitaire voorzieningen. 

Locatie Tudderenderweg

De raad heeft ook besloten om te onderzoeken of we de locatie aan de Tudderenderweg kunnen uitbreiden met 11 standplaatsen. Ook dit doen we in overleg met de bewoners.

Kleine woonwagenkampjes

Tot slot onderzoeken we of we in 2025 en 2026 extra geld beschikbaar kunnen stellen. Dit is bedoeld om ook op andere, kleine woonwagenkampjes extra standplaatsen te maken. Dat doen we binnen de bestaande bebouwing van een locatie (inbreiding). Of door de locatie uit te breiden (uitbreiding). Ook dit bekijken we samen met de bewoners.

Gefaseerde aanpak

De uitbreiding van het aantal standplaatsen neemt een aantal jaren in beslag. We vinden het belangrijk hierbij zo goed mogelijk aan te sluiten bij de behoefte van de woonwagenbewoners. Daarom doen we iedere vier jaar een nieuw behoefteonderzoek. Het volgende onderzoek start over een paar maanden. Zo weten we precies hoe groot de woonbehoefte is. Nieuwe ontwikkelingen passen we hierop aan.