Uitbreiding opvangplekken Oekraïense ontheemden

Vanaf 1 april komen er in Sittard-Geleen 50 extra opvangplekken beschikbaar voor Oekraïense ontheemden. Dit doen we met een reden. De situatie in Oekraïne is en blijft onvoorspelbaar. Het aantal vluchtelingen blijft stijgen. Het Rijk heeft Veiligheidsregio’s daarom gevraagd om extra opvangplekken mogelijk te maken. Wij vinden het belangrijk hieraan bij te dragen.

Tijdelijke uitbreiding

De extra opvangplekken komen op Watersley Sports & Talentpark. Deze uitbreiding is tijdelijk, voor zolang de beschermingsregeling voor Oekraïense ontheemden geldt. De Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB) loopt in ieder geval tot 5 maart 2025. Het is mogelijk dat deze wordt verlengd met een jaar.

Zelfstandige woonunits

De oude verpleegstersflat op Watersley beschikt over kleine, sober ingerichte woonunits. Deze zijn vanaf 1 april beschikbaar voor Oekraïense ontheemden, die via doorstroomlocaties naar onze gemeente komen. Het gaat dus niet om Oekraïense ontheemden die al in onze gemeente wonen. De Oekraïense bewoners worden op Watersley begeleid door een regieteam van de gemeente. Zij kunnen op Watersley meedoen aan bestaande vrijwilligersactiviteiten. Denk hierbij aan een werken in het groen, in de bakkerij en de klussendienst.

Opvang in Sittard-Geleen

Op dit moment wonen ongeveer 330 Oekraïners in Sittard-Geleen. Zij wonen tijdelijk in hotels en sloopappartementen in Sittard en Geleen. We werken op vier plaatsen aan meer structurele huisvesting voor deze inwoners. Dat gebeurt in de vorm van kleine woonunits en flex-woningen aan de Kleine Steeg, Heinseweg en Walramstraat in Sittard en Graaf van Loonstraat in Born. De locatie aan de Kleine Steeg is inmiddels in gebruik genomen. De uitbreiding van het aantal opvangplekken heeft geen invloed op de plannen voor deze vier plekken. Deze zijn alleen bedoeld voor de Oekraïense inwoners die al in onze gemeente wonen.

Meer weten over de herhuisvesting van Oekraïense ontheemden in onze gemeente? Kijk op www.sittard-geleen.nl/opvang.