Veranderingen bouwregelgeving in 2024

Bent u volgend jaar van plan te (ver)bouwen? Let dan op! Vanaf 1 januari 2024 krijgt u namelijk te maken met nieuwe regelgeving. Op 1 januari gaan zowel de Omgevingswet als de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in. Benieuwd wat deze wetten voor u betekenen? Lees dan verder.

Omgevingswet

De eerste wet die op 1 januari 2024 ingaat is de Omgevingswet. Deze wet bundelt de vele regels die in Nederland gelden ter bescherming van het milieu, de gezondheid, de natuur, de veiligheid en de bouw- en omgevingskwaliteit. 

Voor veel bouwwerken hoeft u straks geen technische bouwvergunning meer aan te vragen. In plaats daarvan doet u een bouwmelding bij de gemeente. Op www.omgevingsloket.nl kunt u een online vergunningscheck doen. U ziet dan meteen:

  • of u een vergunning nodig heeft,
  • of u een melding moet doen over de verbouwing,
  • wat u moet doen om de vergunning aan te vragen.

Meer weten over deze wet? Lees hier verder.

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

De Omgevingswet is niet de enige wet die zorgt voor verandering in de bouwregelgeving. Op 1 januari 2024 gaat ook de ‘Wet kwaliteitsborging voor het bouwen’ in. Deze wet zorgt voor meer toezicht en controle in de bouw. Wij voeren als gemeente dan geen kwaliteitscontroles meer uit. De opdrachtgever voor de bouw moet hiervoor een onafhankelijke kwaliteitsborger inschakelen en betalen. Op deze pagina vindt u meer informatie over de Wkb.