Wijzigingen in ontwerp bouwplan ‘Hart voor Sittard’

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met een gewijzigd ontwerp voor de ontwikkeling van het bouwplan ‘Hart van Sittard’ aan de President Kennedysingel. Het originele ontwerp bleek niet langer financieel haalbaar door stijgende bouwkosten, hypotheekrentes en hogere brandweereisen. Dit besluit maakt de realisatie van 210 woningen nog altijd mogelijk.

Belangrijkste aanpassingen

De ontwikkelende partijen hebben in overleg met de gemeente een alternatief plan ontwikkeld. In het aangepaste ontwerp verdwijnen de dekken tussen de gebouwen, wat ruimte biedt voor semi-openbare groenzones. Het aantal parkeerplaatsen wordt verminderd van de benodigde 315 naar 284. Om dit tekort op te vangen wordt er gewerkt met deelauto`s en slapende parkeerplaatsen, die later geactiveerd kunnen worden. Dit zijn parkeerplaatsen die niet meteen worden aangelegd, maar waarvoor wel ruimte wordt gereserveerd. Deze worden in eerste instantie onderdeel van de groene ruimte, maar kunnen als het nodig is relatief eenvoudig als parkeerplaats worden ingericht.  

Hierdoor kan er meer groen gerealiseerd worden. Verder wordt de bouw van gebouw F achterwege gelaten. De oorspronkelijke woningen uit gebouw F zijn opgenomen in een extra bouwlaag op de gebouwen op de hoek met de Keulse Baan en in twee extra bouwlagen op het gebouw hoek Lahrstraat.

Wethouder Andries Houtakkers: “We realiseren ons dat het gewijzigde bouwplan niet volledig voldoet aan alle eerder gestelde ambities. Het biedt echter aanzienlijke verbeteringen voor de omgeving en in groene kwaliteit. Verder is er aandacht voor  de huidige verkeersveiligheid, de parkeerproblematiek in de bestaande woonwijk over de benodigde inritten van het bouwplan”.

De gemeente verwacht dat het aangepaste plan financieel haalbaar is. Daarbij zou het niet doorgaan van het plan leiden tot langdurige overlast voor buurtbewoners. Ondanks de noodzakelijke aanpassingen, leidt het ontwerp tot duidelijke verbeteringen in de ruimtelijke kwaliteit van het gebied.

Vervolg

Aansluitend aan het besluit van het college wordt er een ontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegd. Belanghebbenden kunnen hierop zienswijzen indienen. Nadat het bestemmingsplan onherroepelijk wordt, wordt gestart met de realisatie van het project.

Gebiedsimpressie