Workshops veiligheid bij evenementen

De bijeenkomst ‘veiligheid bij evenementen’ krijgt een vervolg in de vorm van twee workshops. We organiseren deze op 16 januari en 27 februari 2024.

Tijdens de eerste workshop krijgt u handvaten voor de risico-inventarisatie. Workshop twee leert u meer over het opstellen van een veiligheidsplan. Tijdens de workshops wordt niet alleen uitleg gegeven, maar is er ook ruimte voor discussie en het uitwisselen van ervaringen. Bent u erbij?

Workshop 1 - Risico-inventarisatie: de basis voor veiligheidsplanning

Omdat organisatoren steeds meer zelf verantwoordelijk worden gehouden voor de veiligheid moeten zij ook zelf de risico’s kunnen benoemen die bij hun evenement aan de orde zijn. Event Safety Institute (ESI) presenteert een handige methodiek die alle organisatoren kunnen gebruiken voor de risico-inventarisatie en het bepalen van de nodige maatregelen. U krijgt na afloop een Excel-model toegestuurd dat u voor uw eigen evenement kunt gebruiken.

  • 16 januari 2024
  • 19.00 tot 21.30 uur
  • Locatie volgt

Workshop 2 - Opstellen veiligheidsplan (praktische tips)

Wat is de functie van het veiligheidsplan, welke inhoudselementen zitten erin en hoe stel je een goed plan op? Event Safety Institute (ESI) licht aan de hand van een heldere opbouw en uitleg toe hoe u als organisator zelf een plan kunt maken voor uw evenement. Een plan dat bruikbaar is om alle betrokkenen uitleg te geven over hun taken tijdens het evenement en dat geschikt is om mee te sturen bij de vergunningsaanvraag. Aan de hand van voorbeelden helpen we u bij de stijl van schrijven en mate van diepgang.

  • 27 februari 2024
  • 19.00 tot 21.30 uur
  • Locatie volgt

Aanmelden?

meld je hier aan