Zeer geslaagd G-debat

Donderdag 2 november jongstleden vond het eerste G-debat plaats in Sittard-Geleen. Veertien mensen met een verstandelijke handicap gingen in gesprek met onze burgemeester, wethouders en raadsleden over waar ze tegenaan lopen in onze gemeente. Een belangrijke stap richting inclusie en gelijke kansen voor iedereen in onze gemeente.

G-debat foto - groepsfoto

Voorbereiding

Om de deelnemers goed op het debat voor te bereiden, zijn er vijf workshops georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten werd gesproken over hun deelname en rol in de maatschappij, ook op politiek vlak. Daarnaast gingen ze tweemaal op raadsbezoek.

G debat

Tijdens het debat konden de deelnemers in eigen tempo hun zorgen uitten, aanbevelingen doen en vragen stellen over onderwerpen die voor hen belangrijk zijn. Onder andere op het gebied van wonen, milieu en communicatie. Van groot belang voor het verbeteren van de kwaliteit van leven en het verwijderen van barrières.

Vervolgafspraken

De concrete vervolgafspraken, zoals het inplannen van gesprekken over woonwensen en het oprichten van een meldpunt voor klachten over verhuurders, laten zien dat de gemeente serieus aan de slag gaat met de input van de deelnemers. 

G-debat foto 3

Meer informatie

Het G-debat geeft mensen met een beperking een rechtstreekse stem en is gericht op het bevorderen van gelijke kansen.  
U kunt het debat terugkijken op YouTube

G-debat