Zuid-Limburgse gemeenten gezamenlijk aan de slag met vrijetijdseconomie

Zestien Zuid-Limburgse gemeenten hebben besloten om gezamenlijk uitvoering te geven aan de Visie Vrijetijdseconomie 2030 Bestemming Zuid-Limburg (Visie VTE ZL). De wethouders vrijetijdseconomie van de zestien gemeenten hebben ingestemd met het gezamenlijk uitvoeringsprogramma.

Daarmee verbinden alle Zuid-Limburgse gemeenten zich aan de ambitie om Zuid-Limburg te transformeren naar een toekomstbestendige bestemming. Om dit in goede banen te begeleiden, wordt er nu door de regio een Programmamanager Vrijetijdseconomie Zuid-Limburg geworven.

Uitvoering

Na het vaststellen van Visie VTE ZL in 2020 zijn er in de regio al diverse projecten opgezet. Nu is het tijd voor een verdere professionalisering van de uitvoering van deze Visie. Daarom gaan de gemeenten aan de slag met een gezamenlijk uitvoeringsprogramma en -team. De gezamenlijke aanpak moet ervoor zorgen dat Zuid-Limburg ook in 2030 een toekomstbestendige bestemming is, waarin:

  • toerisme blijft bijdragen aan duurzame economische structuurversterking van de regio;
  • kwalitatieve groei boven kwantitatieve groei gaat;
  • landschappelijke en stedelijke kwaliteiten elkaar versterken;
  • de vrijetijdseconomie helpt om natuur en landschap te ontwikkelen;
  • inwoners en gasten heel Zuid-Limburg beleven.

Burgemeester Geurts (Beekdaelen), wethouder Rouwette (Valkenburg a/d Geul) en wethouder Salvino-Meijer (Sittard-Geleen) vormen samen met Toine Gresel de zogenaamde ‘Bestuurlijke kopgroep VTE’. Zij zorgen voor een goede voortgang van de uitvoering van de visie.

2030

De eerst volgende stap is het werven van een programmamanager VTE. De programmamanager wordt onderdeel van de samenwerking Economische Samenwerking Zuid-Limburg (ESZL). De komende periode tot 2030 zal er onder leiding van de programmamanager VTE gewerkt worden aan een aantal projecten. Zo zal de ontwikkeling van een duurzaam toeristisch recreatieve infrastructuur van Zuid-Limburg ingezet worden. Het ontwikkelen van een dataportaal. Verder wordt ingezet op het ontwikkelen, het ontsluiten en promoten van het DNA van Zuid-Limburg door middel van bijzondere verhalen waarmee gasten en bewoners zich verbonden voelen met de regio. Dit alles moet zorgen dat vrijetijdseconomie in Zuid-Limburg in 2030 zich heeft ontwikkeld tot een duurzame en innovatief toeristisch recreatief product, waar zowel bezoekers als inwoners van Zuid-Limburg van kunnen genieten!