Locatie Graaf van Loonstraat Born

Op het terrein aan de Graaf van Loonstraat 39 in Born realiseren wij 30 flex-woningen. Deze zijn bedoeld voor 120 Oekraïense ontheemden.
De flex-woningen zijn naar verwachting in het najaar van 2024 beschikbaar.

 

 

Eerste bijeenkomst kerngroep

Op 14 maart kwam de kerngroep voor het eerst bij elkaar. Deze kerngroep bestaat uit een aantal buurtbewoners en medewerkers van de gemeente. De buurtbewoners vertegenwoordigen in deze kerngroep de belangen van de buurt. Via de kerngroep blijven we gemakkelijk met elkaar in gesprek. Via de leden van kerngroep kunt u als buurt meedenken en meepraten over de herhuisvesting van de Oekraïense inwoners. En over de bijbehorende ontwikkeling van uw woon- en leefomgeving. Lees hier het verslag van deze bijeenkomst.

Met de kerngroep is ook gekeken naar een alternatieve plek voor de toekomstige parkeerplaats. Tijdens eerdere buurtbijeenkomsten zijn twee varianten gepresenteerd. Met de kerngroep is nu een derde variant besproken. De parkeerplaats komt hierbij op het voormalige speelterrein van het DaCapo College. De inrit van het parkeerterrein komt aan de Prinsbisdomstraat. Deze variant is volledig naar wens van de kerngroep en wordt daarom verder uitgewerkt. Bekijk deze derde variant hier.

 

Extra opvangplekken op Watersley

Vanaf 1 april komen er op Watersley 50 extra opvangplekken beschikbaar voor Oekraïense ontheemden. Dit doen we met een reden. De situatie in Oekraïne is en blijft onvoorspelbaar. Het aantal vluchtelingen blijft toenemen. Het Rijk heeft Veiligheidsregio’s daarom opgeroepen om extra opvangplekken te realiseren. Wij vinden het belangrijk hieraan bij te dragen.

Tijdelijke uitbreiding

Deze uitbreiding is tijdelijk, voor zolang de beschermingsregeling voor Oekraïense ontheemden geldt. De Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB) loopt in ieder geval tot 5 maart 2025. Het is mogelijk dat deze wordt verlengd met een jaar.

Zelfstandige woonunits

De opvangplekken komen in de oude verpleegstersflat. Deze beschikt over kleine, sober ingerichte woonunits. Deze zijn vanaf 1 april beschikbaar voor Oekraïense ontheemden, die via doorstroomlocaties naar onze gemeente komen. Het gaat dus niet om Oekraïense ontheemden die al in onze gemeente wonen.

Interieur kamer locatie Watersley

Geen invloed op herhuisvesting

De uitbreiding van het aantal opvangplekken heeft geen invloed op de vier herhuisvestingslocaties aan de Kleine Steeg, Walramstraat en Heinseweg in Sittard en Graaf van Loonstraat in Born. Deze zijn alleen bedoeld voor de Oekraïense inwoners die uiterlijk sinds 1 februari 2024 in onze gemeente wonen.

 

Terugkoppelbijeenkomst

Op 30 januari vond opnieuw een bijeenkomst plaats voor buurtbewoners van de Graaf van Loonstraat. Op verzoek van deelnemers aan de bijeenkomst van 12 december 23, waren voor deze bijeenkomst bewoners in een bredere kring rondom de locatie uitgenodigd. Tijdens de avond werd dieper ingegaan op de aandachtspunten die in december waren opgehaald. Concreet ging het hierbij om Parkeren en inpassing, veiligheid, de vergunningsprocedure en planschade. Van de bijeenkomst is een verslag gemaakt. Dit is aan deelnemers en belangstellenden toegestuurd. Kon u niet aanwezig zijn bij deze bijeenkomst en wilt u toch verslag ontvangen? Stuur dan een mail naar opvang@sittard-geleen.nl.

Ook is er een kerngroep samengesteld. Deze bestaat uit een aantal buurtbewoners en medewerkers van de gemeente. De buurtbewoners vertegenwoordigen in deze kerngroep de belangen van de buurt. Via de kerngroep blijven we gemakkelijk met elkaar in gesprek. Via de leden van kerngroep kunt u als buurt meedenken en meepraten over de herhuisvesting van de Oekraïense inwoners. En over de bijbehorende ontwikkeling van uw woon- en leefomgeving. De kerngroep komt in maart voor het eerst bij elkaar. De namen van de leden van de kerngroep staan in het verslag van de bijeenkomst van 30 januari.

 

Op 12 december organiseerden we een informatiebijeenkomst over de herhuisvesting van Oekraïense inwoners aan de Graaf van Loonstraat in Born. Tijdens deze bijeenkomst hebben wij het besluit van het college toegelicht. Ook konden de aanwezige buurtbewoners vragen stellen en aandachtspunten aandragen. In een volgende bijeenkomst gaan we verder in op de aangedragen aandachtspunten.