Opvang Oekraïeners

Nu de oorlog in Oekraïene voortduurt en van snelle terugkeer van Oekraïense ontheemden geen sprake is, vinden we het belangrijk deze Oekraïense inwoners opvanglocaties te bieden waar ze langer kunnen verblijven. Lees hier meer over de herhuisvesting van Oekraïense ontheemden in onze gemeente.

 • Vragen en antwoorden

  Vragen en antwoorden over opvang aan Oekraïense ontheemden

 • Besluitvorming herhuisvesting Oekraïense ontheemden

  04 oktober 2023

  Sinds maart 2023 is op verzoek van het college onderzoek gedaan naar geschikte locaties voor de herhuisvesting van Oekraïense ontheemden die in onze gemeente wonen. Het onderzoek richtte zich op vier locaties: Kleine Steeg 11 in Sittard, Walramstraat 9-19 en de voormalige parkeerplaats aan de Heinseweg in Sittard en het terrein van het voormalige DaCapo College (Graaf van Loonstraat 39) in Born.

 • Uitbreiding opvangplekken Oekraïense ontheemden

  Vanaf 1 april komen er in Sittard-Geleen 50 extra opvangplekken beschikbaar voor Oekraïense ontheemden. Dit doen we met een reden. De situatie in Oekraïne is en blijft onvoorspelbaar. Het aantal vluchtelingen blijft stijgen. Het Rijk heeft Veiligheidsregio’s daarom gevraagd om extra opvangplekken mogelijk te maken. Wij vinden het belangrijk hieraan bij te dragen.

 • Onderzoek herhuisvesting Oekraïense ontheemden

  28 maart 2023

  De aanhoudende oorlog in Oekraïne heeft een grote vluchtelingencrisis veroorzaakt. Op dit moment verblijven ongeveer 96.000 Oekraïense ontheemden in ons land. Daarvan vangen we er zo’n 300 op in onze gemeente. Naar verwachting neemt dit aantal nog verder toe. Een klein deel van deze mensen wordt particulier opgevangen. Het grootste deel verblijft in tijdelijke opvanglocaties verspreid over de gemeente (sloopappartementen en hotels).