Opvang Oekraïeners

Nu de oorlog in Oekraïene voortduurt en van snelle terugkeer van Oekraïense ontheemden geen sprake is, vinden we het belangrijk deze Oekraïense inwoners opvanglocaties te bieden waar ze langer kunnen verblijven. Lees hier meer over het onderzoek naar de herhuisvesting van Oekraïense ontheemden.

  • Onderzoek herhuisvesting Oekraïense ontheemden

    28 maart 2023

    De aanhoudende oorlog in Oekraïne heeft een grote vluchtelingencrisis veroorzaakt. Op dit moment verblijven ongeveer 96.000 Oekraïense ontheemden in ons land. Daarvan vangen we er zo’n 300 op in onze gemeente. Naar verwachting neemt dit aantal nog verder toe. Een klein deel van deze mensen wordt particulier opgevangen. Het grootste deel verblijft in tijdelijke opvanglocaties verspreid over de gemeente (sloopappartementen en hotels).

  • Vragen en antwoorden

    Vragen en antwoorden over opvang aan Oekraïense ontheemden