Locaties Heinseweg en Walramstraat Sittard

Op het voormalige parkeerterrein aan de Heinseweg worden 20 flex-woningen geplaatst. Deze zijn bedoeld voor 60 Oekraïense ontheemden. De flex-woningen zijn naar verwachting in het voorjaar van 2024 beschikbaar. Het gebouw aan Walramstraat 9-19 wordt verbouwd tot 55 zelfstandige woonunits. Deze zijn bestemd voor 140 Oekraïense ontheemden. De woonunits zijn waarschijnlijk in het vierde kwartaal van 2024 beschikbaar. De voorbereidende werkzaamheden op beide locaties starten in het vierde kwartaal van 2023. Lees hier het laatste nieuws en ontwikkelingen.

 

 

Werkzaamheden verlopen voorspoedig

Heinseweg

Het plaatsen van de flex-woningen aan de Heinseweg gaat goed. De eerste 12 woningen staan op hun plaats. Er wordt hard gewerkt aan de afwerking.

2 Heinseweg WhatsApp Image 2024-05-15 at 09.36.53 4 Heinseweg WhatsApp Image 2024-05-15 at 09.36.54

3 Heinseweg WhatsApp Image 2024-05-15 at 09.36.54 (1) 1 Heinseweg WhatsApp Image 2024-05-15 at 09.36.52

Walramstraat

Ook aan de Walramstraat verlopen de werkzaamheden voorspoedig. Onderstaand een impressie van de modelwoning.

1 Walramstraat WhatsApp Image 2024-05-15 at 10.47.01 2 Walramstraat WhatsApp Image 2024-05-15 at 10.47.02 (1)

 4 Walramstraat WhatsApp Image 2024-05-15 at 10.47.03 3 Walramstraat WhatsApp Image 2024-05-15 at 10.47.02

 

Aanvraag vergunning aanleg tijdelijke parkeerplaats Overhovenerstraat

Op 29 april is de vergunningaanvraag ingediend voor de aanleg van de tijdelijke parkeerplaats aan de Overhovenstraat. Deze parkeerplaats biedt ruimte aan 37 parkeerplaatsen. De tijdelijke parkeerplaats is onder meer bedoeld voor de Oekraïense bewoners van de toekomstige woonunits  aan Walramstraat 9-19. Ook buurtbewoners kunnen er parkeren.

Bekijk hier een tekening van de tijdelijke parkeerplaats. 

 

Het plaatsen van de flex-woningen aan de Heinseweg vordert gestaag. Een kleine impressie van de voorbije dagen.

Voortgang Heinseweg 1 WhatsApp Image 2024-04-12 at 12.11.22 Voortgang Heinseweg 2 WhatsApp Image 2024-04-19 at 11.27.55

Voortgang Heinseweg 3 WhatsApp Image 2024-04-22 at 11.33.14 Voortgang Heinseweg 4 WhatsApp Image 2024-04-22 at 11.33.15 (1)

Voortgang Heinseweg 5 WhatsApp Image 2024-04-22 at 11.33.15 Voortgang Heinseweg 6 WhatsApp Image 2024-04-24 at 08.56.42

Voortgang Heinseweg 7 WhatsApp Image 2024-04-24 at 08.56.46 (1) Voortgang Heinseweg 8 WhatsApp Image 2024-04-24 at 08.56.46 (2)

Voortgang Heinseweg 9 WhatsApp Image 2024-04-24 at 08.56.46 Voortgang Heinseweg 10 WhatsApp Image 2024-04-25 at 08.17.25 (1)

Voortgang Heinseweg 11 WhatsApp Image 2024-04-25 at 08.17.25 Voortgang Heinseweg 12 WhatsApp Image 2024-04-25 at 08.17.27
Klik op de afbeelding om deze in groter formaat te bekijken.

 

Eerste flex-woningen geplaatst voor Oekraïense inwoners

Op 22 april is de eerste flex-woning geplaatst aan de Heinseweg in Sittard. De komende weken worden hier in totaal 20 duurzame flex-woningen geplaatst voor de herhuisvesting van 60 Oekraïense inwoners. De woningen worden in de zomer in gebruik genomen. 

Voortvarend

Wethouder Leon Geilen is blij dat de hele operatie voortvarend wordt opgepakt en de woningen in korte tijd gerealiseerd worden: “Deze Oekraïense inwoners leven al lange tijd in onzekerheid over hun huisvesting. Dat komt voor hen nog bovenop alle zorgen en onzekerheid over de situatie in hun thuisland. Dat ze nu een eigen plek krijgen brengt dan toch wat meer rust. Deze mensen wonen nu al lange tijd op plekken die daar eigenlijk niet geschikt voor zijn zoals hotels en sloopappartementen. Ik ben blij dat we in vrij korte tijd, samen met producent Tala en Wonen Limburg, deze herhuisvesting kunnen realiseren.”

Plaatsen van de woningen

De voormalige parkeerplaats aan de Heinseweg in Sittard is de afgelopen periode klaargemaakt voor de woningen. Iedere flex-woning bestaat uit drie delen. Deze zijn in de fabriek al volledig afgewerkt. De afbouw op locatie neemt hierdoor minder tijd in beslag. Door het plaatsen van de woningen is er de komende periode meer vrachtverkeer in de omgeving. We proberen de overlast hiervan zoveel mogelijk te beperken.

Flexwoningen
Impressietekenig (Render: Tala)

Duurzaam bouwen

De flex-woningen hebben een duurzaam karakter. Ze zijn voor 90 procent gemaakt van natuurlijke en hergebruikte materialen en krijgen groene daken. Als de woningen allemaal geplaatst zijn, wordt de omgeving verder aangekleed en ingericht.

Wethouder Leon Geilen bij de eerste plaatsing (Foto: MCM Productions)
Wethouder Leon Geilen bij de eerste plaatsing (Foto: MCM Productions)

Beeld van de werkzaamheden (Foto: MCM Productions)
Beeld van de werkzaamheden (Foto: MCM Productions)

 

Start plaatsen flex-woningen

Maandag 22 april starten we aan de Heinseweg met het plaatsen van de eerste flex-woningen. In totaal worden er 20 woningen geplaatst.

Iedere flex-woning bestaat uit drie modules. De verschillende modules worden door vrachtwagens bezorgd en op locatie gemonteerd. Dit betekent dat er de komende weken meer vrachtverkeer in de buurt is. We proberen de overlast hiervan zoveel mogelijk te beperken. Ervaart u toch erge overlast? Neem dan contact op met Romy Winkens.

 

Tijdelijk zwaardere werkzaamheden Heinseweg

De werkzaamheden op het voormalige parkeerterrein aan de Heinseweg zijn in volle gang. We werken op dit moment onder meer aan het verwijderen van de stollaag onder de bestrating van het parkeerterrein. Deze laag is harder dan gedacht. Er is daarom speciale apparatuur nodig om deze te verwijderen. We gebruiken hiervoor een rippertand.

Het gebruik van de rippertand maakt meer geluid dan u tot nu toe gewend bent. Ook kunt u meer trillingen ervaren. De werkzaamheden met de rippertand duren maximaal twee dagen. Deze zijn gepland op 28 en 29 maart 2024. Excuses voor eventuele overlast.

 

Start werkzaamheden riolering Heinseweg

De werkzaamheden aan het voormalige parkeerterrein aan de Heinseweg verlopen voorspoedig. Onderdeel hiervan is de aanleg van een riolering. Deze moet worden aangesloten op het bestaande riool van de Heinseweg. Dit gebeurt vanaf maandag 25 maart. De Heinseweg wordt maandag over een lengte van ongeveer 10 meter afgezet. De afzetting is tussen de huisnummers Heinseweg 20 en 24. Eén weghelft blijft hierbij open. Woningen blijven bereikbaar. De werkzaamheden zijn naar verwachting dinsdag 26 maart einde dag klaar. Dan gaat de weg weer helemaal open.

 U kunt tijdens de werkzaamheden enige overlast ervaren van geluid en trillingen. Ook kan de straat door modder vervuild zijn. Wij proberen de overlast te beperken. Ervaart u toch erge overlast? Neem dan contact op met Romy Winkens.

 

Werkzaamheden voortvarend gestart

Sinds de bouwstart vorige week, wordt er hard gewerkt aan de Walramstraat 9-19.

De eerste contouren van de woonunits worden al zichtbaar.

Ook op en rondom het voormalige parkeerterrein aan de Heinseweg wordt gewerkt. Zo is gestart met het bouwrijp maken van het terrein en met de aanleg van de nutsvoorzieningen.

 

Globale planning werkzaamheden Walramstraat 9-19

Deze week zijn de bouwwerkzaamheden gestart in het gebouw aan de Walramstraat 9-19. Het bouwterrein met de schaft- en kantoorplekken is ingericht. In het gebouw wordt nu gestart met het dichten van de voormalige leidingschachten in de vloeren. Ook worden voorbereidingen getroffen voor het plaatsen van binnenwanden, plafonds en installaties.

Het merendeel van de werkzaamheden speelt zich in het pand af. Half april wordt gestart met het slopen van de bestaande kozijnen en wordt op sommige plaatsen aan de gevel gewerkt. We proberen de overlast van de werkzaamheden zoveel mogelijk te beperken. Ervaart u toch overlast, of heeft u vragen, neem dan contact op met Romy Winkens.

 

Extra opvangplekken op Watersley

Vanaf 1 april komen er op Watersley 50 extra opvangplekken beschikbaar voor Oekraïense ontheemden. Dit doen we met een reden. De situatie in Oekraïne is en blijft onvoorspelbaar. Het aantal vluchtelingen blijft toenemen. Het Rijk heeft Veiligheidsregio’s daarom opgeroepen om extra opvangplekken te realiseren. Wij vinden het belangrijk hieraan bij te dragen.

Tijdelijke uitbreiding

Deze uitbreiding is tijdelijk, voor zolang de beschermingsregeling voor Oekraïense ontheemden geldt. De Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB) loopt in ieder geval tot 5 maart 2025. Het is mogelijk dat deze wordt verlengd met een jaar.

Zelfstandige woonunits

De opvangplekken komen in de oude verpleegstersflat. Deze beschikt over kleine, sober ingerichte woonunits. Deze zijn vanaf 1 april beschikbaar voor Oekraïense ontheemden, die via doorstroomlocaties naar onze gemeente komen. Het gaat dus niet om Oekraïense ontheemden die al in onze gemeente wonen.

Interieur kamer locatie Watersley

Geen invloed op herhuisvesting

De uitbreiding van het aantal opvangplekken heeft geen invloed op de vier herhuisvestingslocaties aan de Kleine Steeg, Walramstraat en Heinseweg in Sittard en Graaf van Loonstraat in Born. Deze zijn alleen bedoeld voor de Oekraïense inwoners die uiterlijk sinds 1 februari 2024 in onze gemeente wonen.

 

Globale planning werkzaamheden parkeerterrein Heinseweg

Maandag 11 maart starten we met het verwijderen van de fundering van het voormalige parkeerterrein aan de Heinseweg. Dit gebeurt ter voorbereiding op de aanleg van de riolering op het terrein. De rioleringswerkzaamheden starten een week later, vanaf 18 maart en duren naar verwachting tot half april. In deze periode wordt er ook kort gewerkt aan de Heinseweg. Dat is nodig om het nieuwe riool aan te sluiten op de bestaande riolering. Zodra hiervoor een concrete datum bekend is, informeren wij hierover. 

Deze werkzaamheden gaan gepaard met geluid en mogelijk trillingen. Wij proberen de overlast hiervan zoveel mogelijk te beperken. Ervaart u toch onoverkomelijke overlast of schade, meld dit dan bij Romy Winkens.

Half april starten dan de voorbereidingen voor het plaatsen van de flex-woningen en de bergingen. Daarna wordt de bestrating aangelegd. We houden u hierover op de hoogte.

 

Start werkzaamheden parkeerterrein Heinseweg

Dinsdag 27 februari start de aannemer met het verwijderen van een gedeelte van de bestrating van het voormalige parkeerterrein aan de Heinseweg. De klinkers worden grotendeels handmatig opgepakt en op pallets gestapeld. Deze worden later hergebruikt. Voor het verplaatsen van de gestapelde stenen wordt een kleine machine gebruikt. Hier komen bijna geen trillingen bij vrij.

De werkzaamheden vinden enkel op het parkeerterrein plaats. Overlast voor de omgeving blijft hierdoor beperkt. Meer informatie over de planning van de rest van de werkzaamheden volgt binnenkort. We informeren dan ook over de maatregelen over hoe we overlast voor de omgeving zoveel mogelijk proberen te voorkomen. 

 

Omgevingsvergunningen verleend

Vrijdag 16 februari is de omgevingsvergunning verleend voor de herhuisvesting op locatie Walramstraat 9-19. Maandag 19 februari is ook de vergunning verleend voor de herhuisvesting op locatie Heinseweg. Dit betekent dat we op beide locaties mogen starten met bouwwerkzaamheden waarvoor een vergunning nodig is. De omgevingsvergunning is tijdelijk en verloopt na vijf jaar. Daarna  moet de huisvesting op beide locaties stoppen.

De wettelijke bezwaartermijn voor beide vergunningen is zes weken. U kunt de vergunningen bekijken via www.overheid.nl

Zie:
Heinseweg: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2024-81464.html
Walramstraat: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2024-79034.html

 

De werkzaamheden op locatie Walramstraat vorderen gestaag.

Heinseweg - Walramstraat 24 januari 2024 foto 1 Heinseweg - Walramstraat 24 januari 2024 foto 2 Heinseweg - Walramstraat 24 januari 2024 foto 3 Heinseweg - Walramstraat 24 januari 2024 foto 4 Heinseweg - Walramstraat 24 januari 2024 foto 5 Heinseweg - Walramstraat 24 januari 2024 foto 6 Heinseweg - Walramstraat 24 januari 2024 foto 7

 

Verslag kerngroep

Op 27 november kwam de kerngroep voor de tweede keer samen. Lees hier het verslag van deze bijeenkomst. 

(Voorbereidende) werkzaamheden

Binnenkort starten de (voorbereidende) werkzaamheden voor de aanleg van gas-, water- en elektriciteit voor de locatie Heinsweg. In deze brief leest u meer over de planning van deze werkzaamheden.

 

Eerste bijeenkomst kerngroep

Op 6 november kwam de kerngroep voor het eerst bij elkaar. Deze kerngroep bestaat uit een aantal buurtbewoners en medewerkers van de gemeente. De buurtbewoners vertegenwoordigen in deze kerngroep de belangen van de buurt. Via de kerngroep blijven we gemakkelijk met elkaar in gesprek. Via de leden van kerngroep kunt u als buurt meedenken en meepraten over de herhuisvesting van de Oekraïense inwoners. En over de bijbehorende ontwikkeling van uw woon- en leefomgeving. Lees hier het verslag van deze bijeenkomst.

 

Sanering asbest

Het strippen van de verdiepingen vordert gestaag. De derde en vierde verdieping zijn al volledig gestript. Dit betekent dat de plafonds, wanden en vloerafwerking helemaal verwijderd zijn. De oude materialen worden in fasen afgevoerd. Deze krijgen deels een nieuwe bestemming. Tegelijkertijd wordt het aanwezige asbest gesaneerd. We verwachten dat het gebouw over enkele weken helemaal kaal is. Vanaf dat moment kan het opnieuw worden ingericht. 

 

Aanvraag omgevingsvergunning

Op 16 november 2023 is de omgevingsvergunning aangevraagd voor de herhuisvesting aan het voormalige parkeerterrein aan de Heinseweg. 

De vergunning voor de locatie Walramstraat wordt naar verwachting 1 december 2023 ingediend. Zodra de vergunning is verleend, mogen we starten met bouwwerkzaamheden waarvoor een vergunning nodig is.
 

 

Werkzaamheden Walramgebouw

Op dit moment vinden er in het gebouw aan de Walramstraat 9-19 diverse werkzaamheden plaats. Deze werkzaamheden worden parallel aan de vergunningsprocedure voor de herhuisvesting van Oekraïners uitgevoerd. Deze duren tot medio december 2023. Werkzaamheden vinden plaats op werkdagen van ongeveer 7.15 tot 16.30 uur.

Verwijderen asbest

Tot en met de eerste week van december wordt het aanwezige asbest in het gebouw verwijderd. Hierbij worden strikte veiligheidsprotocollen gehanteerd. Gespecialiseerde professionals voeren deze werkzaamheden uit. Zij dragen beschermende kleding en ademhalingsapparatuur. 

Sloopwerkzaamheden

Op de verdiepingen waar geen asbest aanwezig is, wordt gestart met de sloopwerkzaamheden. Het slopen houdt in dat plafonds, vloerbedekking en wanden verwijderd worden. Ook worden de noodtrappen verwijderd. Verder vinden er geen sloopwerkzaamheden aan de buitengevels plaats.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over deze werkzaamheden? Neem dan tijdens kantooruren (08.00-17.00 uur) contact op met aannemer Couwenbergh, via nummer 0475 – 566 377.

Lees de brief die aannemer Couwenbergh BV aan de direct omwonenden* heeft gestuurd. (*Walramstraat 1-82, Overhovenerstraat 1-61A, Rijksweg-Noord 54-122)
 

Walramstraat Walramstraat 2  Walramstraat

Klik op een foto voor vergroting