Nieuws uit het college: Trots op onze monumenten!

“Monumenten zijn stille getuigen van het verleden. Het is erfgoed dat we goed verzorgen en willen doorgeven aan komende generaties”, stelt wethouder Andries Houtakkers (Erfgoed). “We omarmen onze monumenten meer dan ooit tevoren, als een blijk van trots en verbondenheid met onze stad.”

Zichtbaarheid monumenten

De stelling die wethouder Andries Houtakkers in de intro noemt, is onderdeel van het monumentenbeleid. Dit zijn een aantal regels die bepalen hoe we omgaan met de monumenten in onze gemeente. In het monumentenbeleid staat dat we onze monumenten zo goed mogelijk willen behouden, maar ook dat het belangrijk is dat inwoners betrokken zijn. Het gratis, gemeentelijk monumentenschildje is één van de manieren waarop we inwoners betrekken. Met dit schildje op de gevel helpen de bewoners mee aan het behoud van ons erfgoed. Terwijl we anderen op deze manier herinneren aan hoe belangrijk onze historische gebouwen zijn.

Nieuws uit het college blokje trots op onze monumenten

Duurzaamheid en behoud

Een ander onderdeel van dit vernieuwde monumentenbeleid is de aandacht voor duurzaamheid in combinatie met behoud. Zo zijn er pas nieuwe regels gekomen rondom het plaatsen van zonnepanelen op monumentale panden en beschermde stads- en dorpsgezichten. Andries Houtakkers: “Wij zien de noodzaak van deelname aan de energietransitie, maar blijven tegelijkertijd opletten voor het behoud van historische kenmerken. Met precieze afstemming en aandacht voor schoonheid van het monument of gebouw kunnen zonnepanelen een plek krijgen. Zonder dat het ten koste gaat van het bijzondere karakter”.

Toekomst

Wethouder Andries Houtakkers onderstreept het belang van deze balans tussen duurzaamheid en behoud: “Duurzame monumenten zijn de monumenten van de toekomst. Zo bouwen we aan een toekomst waarin het behoud van ons erfgoed hand in hand gaat met duurzame vooruitgang.”

Meer info? Kijk op onze website.