Bijdrageregelingen voor Limburgse popmuzieksector

De Provincie Limburg en het Prins Bernhard Cultuurfonds financieren vier regelingen voor de Limburgse popmuzieksector. Deze regelingen ondersteunen popmuziekorganisaties, professionals en muzikanten in Sittard-Geleen en maken ontwikkeling mogelijk. Pop in Limburg voert de regelingen uit.

Programmeringsregeling

Deze regeling is voor kleine podia en festival zoals jongerencentra, muziekcafés of kleine pop- en cultuurpodia met een maximale bezoekerscapaciteit van 300 personen. Of lokale festivals met een maximale capaciteit van 1500 personen. Deze organisaties kunnen eenvoudig kleine budgetten aanvragen voor het programmeren van livemuziek. 

Meer informatie

Impulsregeling

Met de impulsregeling worden nieuwe, vooral kleinschalige initiatieven of activiteiten die een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het lokale of regionale popveld gesteund. Het gaat om projecten die gericht zijn op cultuurparticipatie, talentontwikkeling, samenwerking tussen meerdere (lokale) partijen en de uitwisseling van kennis. 

Meer informatie

Makersregeling

De makersregeling is bedoeld voor muzikanten die professioneel in de muzieksector opereren en planmatig hun carrièrepad vormgeven. Het gaat om muzikanten die naast financiële steun gebaat zijn bij inhoudelijke begeleiding. Een muzikant kan een aanvraag hiju/zij iets wil onderzoeken, ontwikkelen en/of maken rondom een eigen muziekproject. Denk hierbij aan financiering voor coaching, expertise, een tour, geluidsdrager of een multi- of interdisciplinaire samenwerking. 

Meer informatie

SamenDOOR! (pop)muziekeducatie in het onderwijs

Deze regeling heeft als doel om de samenwerking tussen de Limburgse popsector en de scholen die structureel muziekonderwijs willen implementeren te ondersteunen. Het gaat om basisscholen en middelbare scholen. Ook wil Pop in Limburg met deze regeling poporganisaties en scholen stimuleren ook verbinding te zoeken met partners die het convenant ‘Méér Muziek in de Klas in Limburg’ hebben ondertekend. 

Meer informatie

Waarom is popmuziek belangrijk?

Popmuziek maakt een belangrijk onderdeel uit van onze cultuur. Talenten krijgen een podium en muziekliefhebbers kunnen genieten.  Popmuziek is sterk verbonden met jeugdcultuur en vormt een verbindend element tussen andere kunsten cultuuruitingen. En is op allerlei manieren verweven in de samenleving. Muziek draagt een belangrijke maatschappelijke waarde in zich op het gebied van cultuur, participatie, talentontwikkeling en economie.

Contact

Neem bij vragen contact op met Pop in Limburg via telefoonnummer (046) 202 13 60 of stuur een e-mail naar ondersteuning@popinlimburg.nl.