Meer inwoners recht op kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Vanaf 1 januari 2023 hebben meer inwoners van Sittard-Geleen recht op kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. De zogenaamde ‘vermogensgrens voor kwijtschelding gemeentebelasting’ is verruimd. In dit bericht leest u wat dat betekent, of u recht heeft op kwijtschelding en waar u terecht kunt als u vragen heeft.

Wat is kwijtschelding?

Binnenkort ontvangt u de jaarlijkse aanslag gemeentelijke- en waterschapsbelastingen. U krijgt deze aanslag van BsGW, in opdracht van de gemeente. Als u de gemeentelijke belasting niet kunt betalen, kunt u vragen om kwijtschelding. Dat betekent dat u een gedeelte van het bedrag niet hoeft te betalen. Of u hiervoor in aanmerking komt, hangt af van verschillende zaken. Zoals de hoogte van uw inkomen en uw vermogen.

Voor welke belastingen kan ik kwijtschelding krijgen?

U kunt kwijtschelding krijgen voor:

  • het vaste bedrag van de afvalstoffenheffing
  • het bedrag per kilogram en/of aanbieding van de afvalstoffenheffing tot een maximum van:
    • € 44,00 bij een huishouden van 1 persoon
    • € 88,00 bij een huishouden van 2 of meer personen
  • de hondenbelasting voor de eerste hond

Daarnaast is kwijtschelding mogelijk voor de volgende waterschapsbelastingen:

  • watersysteemheffing ingezetenen
  • zuiveringsheffing voor woonruimten

Hoe vraag ik kwijtschelding aan?

Op de website van BsGW staat een vragenlijst. Hiermee controleert u of het zinvol is om kwijtschelding aan te vragen. Ook staat op de website hoe u kwijtschelding aanvraagt.

Betalingsregeling

Komt u niet voor kwijtschelding in aanmerking en heeft u toch moeite om de aanslag te betalen? Bel dan met BsGW via 088-8420420. Samen wordt naar een passende oplossing gezocht, bijvoorbeeld via een betalingsregeling.

Waarom verhoogt de gemeente de vermogensgrens?

Door het verhogen van de vermogensgrens komen meer inwoners in aanmerking voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Zo helpen we de inwoners die financiële hulp het hardste nodig hebben. Het verhogen van de vermogensgrens bij kwijtschelding is één van de manieren waarmee het college armoede wil bestrijden. Naast het aanpassen van de vermogensgrens zijn er meer regelingen beschikbaar. Klik  hier voor meer regelingen.

Contact

Neem bij vragen contact op met BsGW.
Neemt u liever telefonisch contact op? Dat kan via telefoonnummer 088-8420420. De medewerkers van BsGW zijn van maandag tot en met vrijdag van 09:00 tot 17:00 uur bereikbaar.