Bestrijding eikenprocessierups, hoe doen wij dat?

Ook in 2023 besteden we weer veel aandacht aan de bestrijding van de eikenprocessierups. De eikenprocessierups of eikenprocessievlinder is de naam van een nachtvlinder.

Het leefgebied bestaat uit streken waar eikenbomen groeien. De vlinder is voornamelijk bekend vanwege de rups. De rups is behaard en een deel van de beharing bestaat uit zogenaamde brandharen. Deze worden gebruikt ter verdediging tegen vijanden zoals zoogdieren die insecten eten. Als de rupsen of het nest waarin ze zich bevinden wordt verstoord, komen de zeer kleine brandharen in de lucht terecht. Deze kunnen zeer vervelende ontstekingen aan huid en slijmvliezen veroorzaken. Als de haren worden ingeademd kan dit in extreme gevallen zelfs levensbedreigend zijn. Ook huisdieren zoals honden en vee kunnen slechte gevolgen ondervinden als ze in contact komen met de rupsen. De rups wordt daarom als een plaaginsect beschouwd. 

Europese subsidie LIFE-project voor Sittard-GeleenLogo LIFE

Wij besteden veel aandacht aan de bestrijding van de eikenprocessierups. Sittard-Geleen heeft als enige gemeente in Nederland de subsidie ontvangen voor deelname aan het Europese LIFE-project. Zij subsidiëren o.a. proeflocaties waar natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups worden aangetrokken. Er zijn locaties waar we mezen en een keversoort, de grote poppenrover, bestuderen. Maar er worden ook proefveldjes ingezaaid om de aanwezigheid van sluipwespen en sluipvliegen te stimuleren. Zij leggen namelijk hun eitjes in de rupsen, waarna de larven de rupsen van binnenuit opeten. Op deze manier proberen we de Eikenprocessierups (EPR) op een natuurlijke manier onder controle te houden.

Tijdpad bestrijding 2023

 

Logo samenwerkende gemeenten Zuid-Limburg juli 2021

22 mei 

De bomen worden bespoten. Op 20 mei hebben de larven het 3e stadium bereikt. Dat betekent dat ze over 2 weken weer vervellen. Na déze vervelling krijgen ze brandharen. Dan moet het bespuiten van de bomen klaar zijn en dat gaat lukken.

Eikenprocessierups-22-mei-2023

8 mei

Op 5 mei hebben we de eerste larven gezien die in het tweede stadium zijn van de groei naar een rups. Maar de groei van de bladeren aan de eikenbomen gaat niet overal even hard. Alleen de eiken die nu al minimaal 50% van hun bladeren hebben geven genoeg voedsel voor de larven. Dat voedsel hebben de larven nodig om de kunnen vervellen naar het tweede stadium om rups te kunnen worden. Nog niet álle larven hebben dus het tweede stadium bereikt.

Eikenprocessierups 8 mei 2023

Op de foto staan larven die het tweede stadium wél al bereikt hebben. We verwachten dat we op maandag 15 mei kunnen starten met spuiten. Het hangt af van de temperatuur buiten. We houden de groei van de bladeren en de ontwikkeling van de larven goed in de gaten. Als de bladeren en de larven niet genoeg groeien heeft het spuiten nog geen zin. 

15 april

Vandaag zijn de eerste rupsen uit de eitjes gekropen.

Rupsen uit eipakket - 15 april 2023Rupsen die uit eipakketten komen - 15 april 2023

 

 

 

 

 

5 april

Deze óf volgende week verwachten we de eerste rupsen.  De koude nachten zorgen ervoor dat de ontwikkeling langzaam gaat. In het paasweekend kruipt de rups waarschijnlijk uit het eitje.