Bestrijding eikenprocessierups, hoe doen wij dat?

Ook in 2024 besteden we weer veel aandacht aan de bestrijding van de eikenprocessierups. De eikenprocessierups of eikenprocessievlinder is de naam van een nachtvlinder.

Het leefgebied bestaat uit streken waar eikenbomen groeien. De vlinder is voornamelijk bekend vanwege de rups. De rups is behaard en een deel van de beharing bestaat uit zogenaamde brandharen. Deze worden gebruikt ter verdediging tegen vijanden zoals zoogdieren die insecten eten. Als de rupsen of het nest waarin ze zich bevinden wordt verstoord, komen de zeer kleine brandharen in de lucht terecht. Deze kunnen zeer vervelende ontstekingen aan huid en slijmvliezen veroorzaken. Als de haren worden ingeademd kan dit in extreme gevallen zelfs levensbedreigend zijn. Ook huisdieren zoals honden en vee kunnen slechte gevolgen ondervinden als ze in contact komen met de rupsen. De rups wordt daarom als een plaaginsect beschouwd. 

Europese subsidie LIFE-project voor Sittard-GeleenLogo LIFE

Wij besteden veel aandacht aan de bestrijding van de eikenprocessierups. Sittard-Geleen heeft als enige gemeente in Nederland de subsidie ontvangen voor deelname aan het Europese LIFE-project. Zij subsidiëren o.a. proeflocaties waar natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups worden aangetrokken. Er zijn locaties waar we mezen en een keversoort, de grote poppenrover, bestuderen. Maar er worden ook proefveldjes ingezaaid om de aanwezigheid van sluipwespen en sluipvliegen te stimuleren. Zij leggen namelijk hun eitjes in de rupsen, waarna de larven de rupsen van binnenuit opeten. Op deze manier proberen we de Eikenprocessierups (EPR) op een natuurlijke manier onder controle te houden.

Tijdpad bestrijding 2024

 

Op Paasmaandag 1 april zijn de eerste rupsen uit de eipakketen gekropen. Dat is twee weken eerder dan vorig jaar. De eikenbomen krijgen al nieuwe bladeren.

Rupsen die uit eipakketten komen

Eerste rupsen uit eipakket 1 - 1 april 2024 (2) Eerste rupsen uit eipakket 2 - 1 april 2024

Eikenbomen langs provinciale wegen niet bespoten in 2024

In 2024 bespuit de provincie Limburg de eikenbomen niet meer voordat de rups gezien is. Ze voeren dus geen preventieve bestrijding meer uit. De provincie bespuit de eikenbomen pas als de rups in de bomen zit. Want de afgelopen jaren zijn steeds minder eikenprocessierupsen in de eikenbomen gezien. Er worden nu andere manieren gebruikt voor de bestrijding van de rups, zoals het ophangen van nestkastjes. Ook wordt er meer gewaarschuwd over de rups buiten de steden en dorpen. Daarvoor worden borden geplaatst.

 

Logo samenwerkende gemeenten Zuid-Limburg juli 2021