Controles horeca Geleen-Centrum

Op donderdag 25 april hebben wij controles uitgevoerd bij horecaondernemers in Geleen- Centrum. Bij deze horecacontroles werkten onze toezichthouders samen met de politieagenten van de Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel (AVIM).

De toezichthouders controleerden onder meer of de regels van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV ) van Sittard-Geleen (inclusief eventuele vergunningen) en de Alcohol- en Omgevingswetgeving werden nageleefd. En of de brandveiligheidsvoorschriften in orde waren. De AVIM controleerde de identiteit en de verblijfsrechtelijke status van vreemdelingen. 

Resultaten

Tijdens deze controles werd bij één ondernemer verschillende overtredingen geconstateerd. Zo kon de horecavergunning niet worden getoond en werd een grote hoeveelheid drugs aangetroffen. Daarnaast is één persoon die aanwezig was in de horecazaak door de AVIM aangehouden. Deze wacht op uitzetting naar het land van herkomst. Daarnaast werd er één persoon aangehouden die nog een gevangenisstraf moet uitzitten. De betreffende horecazaak is doorzocht door de politie. Zij vonden een grote hoeveelheid drugs (ongeveer 15 kilogram hennep). Naar aanleiding van de constateringen volgen bestuurlijke maatregelen.

Controles

De gemeente voert regelmatig integrale controles uit samen met ketenpartners (organisaties waarmee de gemeente samenwerkt). Deze controles zijn onaangekondigd. Het kan bijvoorbeeld gaan om controles gericht op de bewoning van panden, illegale prostitutie, garageboxen of controles van horecaondernemingen. 

Melden helpt!

Vermoedens van criminele activiteiten of opvallende zaken kunt u melden bij Meld Misdaad Anoniem via telefoonnummer 0800-7000 of via www.meldmisdaadanoniem.nl. Ook kunt u onveilige situaties melden bij de gemeente via 14 046 of (Anoniem) Melden bij de gemeente - Gemeente Sittard-Geleen.

Samen naar 100% veilig.

Foto ter illustratie