(Anoniem) Melden bij de gemeente

Bij de gemeente (team openbare orde en veiligheid) kunt u een (anonieme) melding van onveiligheid doorgeven. Lees hier meer.

Ook bij de gemeente (team openbare orde en veiligheid) kunt u meldingen van onveiligheid doorgeven. U kunt dat doen via dit formulier. Daarbij heeft u ook de mogelijkheid om anoniem te melden. Geef dan bij de vraag 'wilt u op de hoogte worden gehouden' het antwoord 'nee'.

Geef bij uw melding over bv. overlast drugs/hennep, overlast jeugd, gevoel van onveiligheid etc. zoveel mogelijk informatie over wat u heeft ervaren, de locatie, zo mogelijk kentekens, beschrijvingen van personen etc.

We horen graag wat u ervaart op het gebied van (on)veiligheid, zodat we samen kunnen werken aan veilige buurten.