Controles in Geleen-Centrum

Op vrijdag 12 januari 2024 heeft de gemeente een aantal controles gedaan bij horecaondernemers in Geleen-Centrum.

Samenwerking

Bij deze horecacontroles werkten de toezichthouders van de gemeente samen met de wijkagent, politieagenten van de Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel (AVIM), de Nederlandse Voedsel en Waren autoriteit (NVWA) en Enexis. 

Resultaten

Tijdens deze controles werden overtredingen geconstateerd met betrekking tot de Alcoholwet en de Tabaks- en rookwarenwet. Zoals het niet kunnen tonen van de alcoholvergunning en het roken in een horecazaak. Door de AVIM is een persoon zonder verblijfsvergunning aangetroffen. De gemeente voert regelmatig integrale controles uit samen met ketenpartners (organisaties waarmee de gemeente samenwerkt). Deze controles zijn onaangekondigd. Het kan bijvoorbeeld gaan om controles gericht op de bewoning van panden, illegale prostitutie, garageboxen of controles van horecaondernemingen. 

De toezichthouders controleerden onder andere of de regels van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV ) van Sittard-Geleen (inclusief eventuele vergunningen) en de Alcohol- en Omgevingswetgeving werden nageleefd. En of de brandveiligheidsvoorschriften in orde waren. De AVIM controleerde de identiteit en de verblijfsrechtelijke status van vreemdelingen. De NVWA controleerde of ondernemers zich hielden aan de regels van de Tabaks- en rookwarenwet.

Controles-horeca-Geleen-Centrum