(Anoniem) Melden onveilige situaties

Als zich in uw woonomgeving onveilige situaties voordoen, bijvoorbeeld verdachte personen die rondlopen/rijden, drugsoverlast, overlast van jeugdgroepen of criminele activiteiten, dan kunt u dat melden bij de gemeente, de politie of bij Meld Misdaad Anoniem. Ook bij de gemeente en de politie kunt u anoniem melden. Wij weten graag wat er speelt in uw wijk of buurt, zodat we passende actie kunnen ondernemen om buurten veiliger te maken.

 • (Anoniem) Melden bij de gemeente

  Bij de gemeente (team openbare orde en veiligheid) kunt u een (anonieme) melding van onveiligheid doorgeven. Lees hier meer.

 • Aangifte of melding doen bij politie

  U kunt op verschillende manieren aangifte doen, bijvoorbeeld via internet, telefonisch of op een politiebureau. Lees hier meer.

 • Meld Misdaad Anoniem: 0800 – 7000

  Stel u bent getuige van een misdrijf: een overval, beroving, mishandeling of verkrachting. Of u weet dat uw bovenbuurman er een wietplantage op nahoudt. U wilt dit melden, maar wel zelf volstrekt anoniem blijven. In dat geval belt u 0800-7000.

 • Melden huiselijk geweld en/ of kindermishandeling

  Heeft u te maken met huiselijk geweld en/of kindermishandeling of maakt u zich zorgen over iemand anders?

 • Storm- of wateroverlast, waar melden?

  Alleen bij acuut gevaar belt u naar 112. Voorbeelden van acuut gevaar zijn instortingsgevaar, losgeraakte dakpannen of gevelplaten, een boom dreigt over de weg te vallen, er is risico op kortsluiting of brand of u kunt zichzelf niet in veiligheid brengen.

 • Discriminatie

  Eén op de 5 mensen wordt wel eens of vaker gediscrimineerd. Ongelijke behandeling kan altijd en overal voorkomen en het kan iedereen overkomen.

 • Vuurwerk(overlast)

  Ervaart u overlast door het afsteken van vuurwerk? Maak dan een melding bij de gemeente.