(Anoniem) Melden onveilige situaties

Als zich in uw woonomgeving onveilige situaties voordoen, bijvoorbeeld verdachte personen die rondlopen/rijden, drugsoverlast, overlast van jeugdgroepen of criminele activiteiten, dan kunt u dat melden bij de gemeente, de politie of bij Meld Misdaad Anoniem. Ook bij de gemeente en de politie kunt u anoniem melden. Wij weten graag wat er speelt in uw wijk of buurt, zodat we passende actie kunnen ondernemen om buurten veiliger te maken.

 • (Anoniem) Melden bij de gemeente

  Bij de gemeente (team openbare orde en veiligheid) kunt u een (anonieme) melding van onveiligheid doorgeven. Lees hier meer.

 • Aangifte of melding doen bij politie

  U kunt op verschillende manieren aangifte doen, bijvoorbeeld via internet, telefonisch of op een politiebureau. Lees hier meer.

 • Meld Misdaad Anoniem: 0800 – 7000

  Stel u bent getuige van een misdrijf: een overval, beroving, mishandeling of verkrachting. Of u weet dat uw bovenbuurman er een wietplantage op nahoudt. U wilt dit melden, maar wel zelf volstrekt anoniem blijven. In dat geval belt u 0800-7000.

 • Melden huiselijk geweld en/ of kindermishandeling

  Heeft u te maken met huiselijk geweld en/of kindermishandeling of maakt u zich zorgen over iemand anders?

 • Storm- of wateroverlast, waar melden?

  Alleen bij acuut gevaar belt u naar 112. Voorbeelden van acuut gevaar zijn instortingsgevaar, losgeraakte dakpannen of gevelplaten, een boom dreigt over de weg te vallen, er is risico op kortsluiting of brand of u kunt zichzelf niet in veiligheid brengen.

 • Demonstratie melden

  Wilt u een demonstratie houden? Dan moet u dat melden bij de burgemeester. De burgemeester kan dan tijdig een inschatting maken welke maatregelen de gemeente en de politie moeten nemen om de veiligheid te garanderen en de manifestatie in goede banen te leiden.

 • Discriminatie

  Eén op de 5 mensen wordt wel eens of vaker gediscrimineerd. Ongelijke behandeling kan altijd en overal voorkomen en het kan iedereen overkomen.

 • Vuurwerk(overlast)

  Ervaart u overlast door het afsteken van vuurwerk? Maak dan een melding bij de gemeente.