(Anoniem) Melden onveilige situaties

Als zich in uw woonomgeving onveilige situaties voordoen, bijvoorbeeld verdachte personen die rondlopen/rijden, drugsoverlast, overlast door jeugd of criminele activiteiten, dan kunt u dat melden bij de gemeente. Dit kan ook anoniem. Een losse stoeptegel of gat in de weg, kapotte lantaarnpaal, dumpen van (drugs)afval, parkeeroverlast of verkeersonveilige situaties meldt u via FIXI

 • Melden verdachte situatie, geen spoed?

  Lees hier meer over het doen van een (anonieme) melding bij de gemeente of Meld Misdaad Anoniem.

 • Aangifte doen bij politie?

  U kunt op verschillende manieren aangifte doen, bijvoorbeeld via internet, telefonisch of op een politiebureau. Lees hier meer.

 • Overlast of iets kapot?

  Een losse stoeptegel of gat in de weg, kapotte lantaarnpaal, vuurwerkoverlast, dumpen van (drugs)afval, parkeeroverlast of verkeersonveilige situaties meldt u via FIXI

 • Problemen (geweld) in het gezin of omgeving?

  Heeft u te maken met huiselijk geweld en/of kindermishandeling of maakt u zich zorgen over iemand anders?

 • Storm- of wateroverlast?

  Alleen bij acuut gevaar belt u naar 112. Voorbeelden van acuut gevaar zijn instortingsgevaar, losgeraakte dakpannen of gevelplaten, een boom dreigt over de weg te vallen, er is risico op kortsluiting of brand of u kunt zichzelf niet in veiligheid brengen.

 • Discriminatie of ongelijke behandeling?

  Eén op de 5 mensen wordt wel eens of vaker gediscrimineerd. Ongelijke behandeling kan altijd en overal voorkomen en het kan iedereen overkomen.

 • Vuurwerk(overlast)?

  Ervaart u overlast door het afsteken van vuurwerk? Maak dan een melding bij de gemeente.

 • Melding psychische hulp?

  Denkt u dat iemand dringend psychische hulp nodig heeft? Meld dit bij de gemeente in het kader van de Wet verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (Wvggz).