Eigen bijdrage Wmo in 2024 naar € 20,60

Vanaf 1 januari 2024 verandert de eigen bijdrage (het ‘abonnementstarief’) voor hulp of ondersteuning uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Behalve voor Beschermd Wonen. De eigen bijdrage wijzigt van € 19,- naar maximaal € 20,60 per maand.

Dit is een besluit van de minister voor Langdurige Zorg en Sport. De redenen zijn stijgende kosten voor Wmo-voorzieningen en inflatie. Wat betekent dit voor u?