WMO

Heeft u ondersteuning, zorg of hulp nodig en kunt u die niet krijgen van kinderen, familie, buren of vrijwilligers? Dan kunnen wij u misschien helpen. Dit is geregeld in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).
Bent u benieuwd hoe wij u kunnen helpen? Neem dan contact op met het WMO Adviescentrum. U kunt bellen, zelf langskomen of een e-mail sturen

WMO Adviescentrum

Het WMO Adviescentrum bespreekt met u de manieren er zijn om u te helpen. De gemeente kan u uitnodigen voor een persoonlijk intakegesprek of komt bij u langs voor een keukentafelgesprek. Soms krijgt u direct een persoonlijk advies.

Welke manieren van hulp bespreekt het WMOAdviescentrum met u?

  • Steun of hulp van mensen om u heen.
  • Deelnemen aan (sport)verenigingen, kerken of vrijetijdsvoorzieningen.
  • Deelnemen aan (vaak gratis) voorzieningen via Partners in Welzijn
  • Speciale WMO-voorzieningen. Bijvoorbeeld hulp in het huishouden of een aanpassing aan uw woning. De gemeente kan hiervoor een eigen bijdrage vragen.

Wat is een keukentafelgesprek?

  • De gemeente komt bij u thuis om de manieren te bespreken die er zijn om u te helpen.
  • Vindt u het moeilijk om dit alleen te doen? U mag een cliëntondersteuner vragen om u te helpen. Dit is gratis.
  • U krijgt na het gesprek van ons een voorstel of, en hoe we u kunnen helpen.
  • Als u het eens bent met het voorstel, gaan we op zoek naar de juiste ondersteuning, zorg of hulp voor u.
  • Let op: de gemeente kan een eigen bijdrage vragen voor speciale WMO-voorzieningen.

Uitgelicht