Informatiesessies telling dak- en thuisloze mensen

Donderdag 1 februari vond een geslaagde startdag van de ETHOS-telling in de Westelijke Mijnstreek plaats. We kijken terug op een mooie bijeenkomst met veel potentiële telorganisaties. Klik hier voor een sfeerimpressie. In maart organiseren we informatiesessies voor potentiële telorganisaties. 

Informatiesessies

Was u niet bij de startdag? Niet getreurd, we organiseren in maart 4 informatiesessies voor telorganisaties. De telmethode en de vragenlijst worden dan uitgelegd.

Denk niet meteen dat uw organisatie geen dak- of thuisloze mensen in beeld heeft, het zal u nog verbazen. ETHOS hanteert een bredere definitie waarbij dakloosheid wordt gezien als gebrek aan volwaardige huisvesting. Mensen worden geteld aan de hand van de volgende leefsituaties; 

 • mensen die leven in de openbare ruimte;
 • mensen in de noodopvang;
 • mensen in een tijdelijke opvang voor dakloze mensen;
 • mensen die uitstromen uit een instelling;
 • mensen in niet-conventionele woonplekken (zoals auto, kraakpand, vakantiewoning);
 • mensen die tijdelijk verblijven bij familie, vrienden of kennissen;
 • mensen met dreigende huisuitzetting.

Wanneer zijn de informatiesessies?

 • Dinsdag 12 maart van 12.00 - 14.00 in de raadszaal Stein, Stadhouderslaan 200 in Stein
 • Dinsdag 12 maart van 15.00 - 17.00 op het Zorg en Veiligheidssluis, Geleenbeeklaan 2 in Geleen
 • Woensdag 13 maart  van 09.30 - 11.30 bij buurtcentrum Limbrichterveld, Eisenhowerstraat 724 in Sittard
 • Dinsdag 19 maart ONLINE van 10.00 - 11.30 uur

Aanmelden

Klik hier om aan te melden voor een van de informatiesessies.  

Uitleg persoonsgegevens

We kunnen ons voorstellen dat u of uw organisatie vragen heeft over de gegevensverwerking van de persoonsgegevens van de telling. Op 27 februari om 10.00 uur geeft de privacy officer van de Hogeschool Utrecht uitleg hierover via deze MS teams link.

Contact

Neem bij vragen contact met ons op via ethos@sittard-geleen.nl.