Maak kennis met onze jeugdboa’s

Misschien heeft u ze al op straat gezien: de drie jeugdboa’s die in onze gemeente werken. Zosja Limpens, Fenne Frieling en Jasmijn Faas waren al actief als reguliere handhavers in Sittard-Geleen. Sinds februari zijn ze ook werkzaam als jeugdboa.

Afbeelding van de jeugdboa's

Boa’s houden de leefbaarheid in de gemeente in de gaten. Naast hun reguliere taken hebben jeugdboa’s extra oog voor jongeren. Zij vormen de vaste contactpersoon in de wijk wanneer jeugd overlast veroorzaakt. Bovendien houden ze goed contact met ketenpartners zoals de politie, jongerenwerk, wijkboa’s en stadsdeelmanagers. 

Band opbouwen

In de afgelopen maanden hebben Zosja, Fenne en Jasmijn de jeugd in de gemeente al goed leren kennen. Ze zijn bekend met de favoriete plekken van jongeren en bezoeken die locaties meerdere keren per week. Om de band verder te versterken, willen ze in de toekomst vaker aansluiten bij activiteiten die voor jongeren worden georganiseerd. 
Volgens hen is het belangrijk dat de jeugd weet dat ze er niet alleen zijn als er overlast is. Fenne: “We zijn er niet alleen om te bestraffen, maar zijn er ook om een praatje te maken met de jongeren. We willen weten of ze ons ergens voor nodig hebben en zijn er om vragen te beantwoorden.”

Scholen

Het bevorderen van veiligheid rondom scholen behoort ook tot de taken van de jeugdboa’s. Het drietal heeft daarom regelmatig overleg met scholen en andere betrokken partijen, zoals jongerenwerkers. Elke dinsdag zijn ze aanwezig op het Graaf Huyn College. Daarnaast zijn ze minstens één keer per week te vinden in de buurt van Scholengemeenschap Trevianum en het DaCapo College.
De scholen weten de jeugdboa’s inmiddels al goed te vinden. Toen er kortgeleden een incident was voor een van de scholen, werd er meteen geschakeld naar de jeugdboa’s. Fenne: “Je merkt dat het lijntje heel kort is. Dat is heel fijn. Het geeft aan dat er vertrouwen is in onze samenwerking.”

Bezorgdheid

In de woonwijken houdt het drietal nauw contact met de wijkboa. Maar inwoners kunnen de jeugdboa’s ook direct benaderen. Zosja vindt het belangrijk dat mensen weten dat ze haar mogen contacteren over andere zaken dan overlast. “Als je je bezorgdheid over iemand wil uiten”, noemt ze als voorbeeld. “Wij zijn er om te helpen. De lijnen naar andere partners en instanties zijn kort. Als het nodig is, kunnen wij die inschakelen om de persoon verder te helpen."
Het persoonlijke contact en het bieden van hulp, vinden de jeugdboa’s de mooiste aspecten van hun vak. "We krijgen steeds meer vertrouwen van de jongeren, dat is heel waardevol”, vertelt Zosja. “Ze komen nu al naar ons toe om dingen te vertellen. Als je iets kunt betekenen voor iemand die in een lastige situatie zit, geeft dat een goed gevoel. Het is fijn om iemand te kunnen doorverwijzen naar de juiste hulp."

Wilt u meer weten over de jeugdboa’s en hun werkzaamheden? Volg ze dan op Instagram: @jeugdboas.sittardgeleen of kijk op onze pagina over veiligheid.