Meldpunt goed verhuurderschap

Op 1 juli 2023 is de Wet goed verhuurderschap ingegaan. De wet heeft als doel om ongewenst gedrag van verhuurders van woningen of andere verblijfsruimten te voorkomen. Daarnaast biedt de wet gemeenten meer mogelijkheden om huurders te beschermen tegen huurmisstanden.

Per 1 januari 2024 is er ook een Meldpunt goed verhuurderschap. Huurders en woningzoekenden kunnen bij dit meldpunt terecht met signalen en meldingen over ongewenst verhuurgedrag.

Wet goed verhuurderschap

In de wet staan algemene regels waar verhuurders zich aan moeten houden. Zo zijn discriminatie en intimidatie niet toegestaan. Is de verhuurder verplicht om de huurovereenkomst schriftelijk vast te leggen. En zijn er bijvoorbeeld afspraken over de hoogte van de waarborgsom en servicekosten.

De algemene regels gelden voor het gehele verhuurproces. En voor zowel de reguliere verhuur van woonruimte, als de verhuur van verblijfsruimte aan arbeidsmigranten.

Meldpunt goed verhuurderschap

Houdt uw verhuurder zich niet aan de regels? Dan kunt u hiervan een melding maken bij het Meldpunt goed verhuurderschap. Wij onderzoeken uw melding en geven een waarschuwing of een boete als dat nodig is. Wij houden ook zelf toezicht op het naleven van de regels.

Melding maken?

Het Meldpunt goed verhuurderschap is van maandag tot vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar: 043 388 50 00.