Meldpunt goed verhuurderschap open

Sinds 1 januari is het Meldpunt Goed Verhuurderschap open. Dit meldpunt is er voor alle mensen die een woning huren. Vermoed je dat je verhuurder zich niet aan de regels houdt? Dan kun je bij het Meldpunt terecht voor informatie. Of om een melding te maken.

Verhuurders van woningen houden zich niet altijd allemaal aan de regels. Bijvoorbeeld door te veel servicekosten te vragen. Of door bemiddelingskosten dubbel te rekenen. Andere overtredingen: onvoldoende informatie, discrimineren bij toewijzing van een woning en intimideren bij een klacht.

Beter beschermd

“Om daar een eind aan te maken, is vorig jaar de Wet goed verhuurderschap (Wgv) ingevoerd”, legt Timo Schouten uit. Timo werkt bij Huurteam Zuid-Limburg. “Huurders moeten beter worden beschermd tegen deze praktijken. Ook willen we het voor huurders makkelijker maken om misstanden te melden. Daarom is het Meldpunt goed verhuurderschap geopend. Iedereen uit de tien Zuid-Limburgse gemeenten kan bij ons terecht.”

Met ‘we’ bedoelt Timo het Huurteam Zuid-Limburg. Dit is de vroegere ‘Housing Helpdesk’ voor studenten van de universiteit. “Na invoering van de nieuwe wet vorig jaar is ons gevraagd een meldpunt in te richten voor alle huurders van de tien Zuid-Limburgse gemeenten. Wel logisch, want in Maastricht hebben we veel ervaring met klachten over huurders, allemaal studenten. Afgelopen jaar nog zo’n 1.300 stuks.”

Zeven punten

“De nieuwe wet richt zich op zeven punten. Discriminatie, intimidatie, te hoge borgsommen, het ontbreken van een goed contract, te weinig informatie, onduidelijke servicekosten en bemiddelaars die dubbel kosten rekenen. De wet is er voor alle huurders en zeker ook voor arbeidsmigranten en buitenlanders die tijdelijk in Nederland werken. De overheid ziet daar veel misstanden en wil daar met de nieuwe wet grip op krijgen. Als er sprake is van overtreding kunnen er waarschuwingen en boetes worden opgelegd die kunnen oplopen tot ruim 90.000 euro”, legt Timo uit. 

Het meldpunt is open sinds 1 januari. De eerste twee maanden telde het team ruim dertig meldingen. ‘‘Vooral klachten over dubbele bemiddelingskosten en waarborgsommen. De eerste melding uit Sittard-Geleen moeten we nog krijgen. Binnenkort start een grote landelijke campagne, daarna verwachten we meer meldingen krijgen. En dat is belangrijk, want te veel verhuurders houden zich niet aan de regels. En te veel huurders krijgen niet waar ze recht op hebben.”

Voor iedere huurder

Wat als de klachten gaan over de huurprijzen of het achterstallig onderhoud? “Iedereen mag ons bellen”, besluit Timo. “Voor zaken als huurprijzen en onderhoud verwijzen we door naar de Huurcommissie, Juridisch Loket of de klachtencommissies van de betreffende woningcorporaties.”

Contact

Het Meldpunt goed verhuurderschap is van maandag tot vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar via nummer 043 388 50 00. Of kijk voor meer informatie op onze website.