Controles op thuisprostitutie

Thuisprostitutie is verboden in Sittard-Geleen. Thuisprostitutie gaat vaak samen met mensenhandel, onveilige en/of ongezonde situaties, overlast en criminaliteit. Om hier meer zicht op de hebben, voert de gemeente controles uit.

De aanpak illegale thuisprostitutie heeft als doel:

  • zicht te krijgen op deze problematiek in Sittard-Geleen;
  • optimale begeleiding van slachtoffers naar noodzakelijke hulp en ondersteuning;
  • meer bewustzijn en meldingsbereidheid.

In Sittard-Geleen zien we met name prostituees uit Nederland, Oost-Europa, Latijns-Amerika en verschillende Europese landen. De aantallen zijn vrijwel aan elkaar gelijk. Prostituees zijn vaak kwetsbaar, met name degenen uit het buitenland. Zo kan er een taalbarrière zijn. Ook is het mogelijk dat ze onderdeel zijn van een faciliterend netwerk waarbij chauffeurs prostituees steeds naar de verschillende werkadressen brengen en personen die deze sekswerkers illegaal huisvesten. Er kan ook sprake zijn van telefonisten die het klantcontact voor hun rekening nemen of personen die de seksadvertenties maken en beheren. Ook is het mogelijk dat prostituees een illegale status hebben, waardoor zij hier niet mogen verblijven en werken. 

In de praktijk blijkt meestal niet dat er sprake is van mensenhandel of kan dit na onderzoek in ieder geval niet worden vastgesteld. Bij een klein gedeelte is dit dus wel het geval. Daarom proberen we door gezamenlijk optreden deze groep slachtoffers in beeld te krijgen, zodat zij de hulp kunnen krijgen die nodig is en daders kunnen worden aangepakt.

Slachtoffers durven vaak niet over hun situatie te praten en al helemaal geen aangifte te doen. Ze hebben last van schaamte, angst, bedreiging en stigmatisering. Vaak is er ook sprake van afhankelijkheid, omdat ze bijvoorbeeld verslaafd zijn aan alcohol of drugs. 

Wat doet de gemeente?

De gemeente voert controles uit in samenwerking met de Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel (AVIM) en het Leger des Heils. Naast de eigen controles sluit de gemeente ook aan bij het regionale project '1863' waarbij in regionaal verband controles worden gedaan. We werken daarbij samen met andere gemeenten, AVIM, Openbaar Ministerie (OM),  Belastingdienst, Koninklijke Marechaussee (KMar), Leger des Heils en het RIEC Limburg om seksuele uitbuiting tegen te gaan.

Wat kunt u zelf doen?

  • Let op de volgende signalen die kunnen wijzen op thuisprostitutie of mensenhandel:
  • Een woning of pand krijgt regelmatig bezoekers, vaak op vreemde tijdstippen.
  • Er verschijnen opeens vaker vreemde voertuigen in een straat en steeds dezelfde woning wordt bezocht.
  • Die voertuigen vertrekken vaak na korte tijd weer.
  • Een woning die kort geleden nog leegstond, wordt plotseling bewoond, maar bewoners worden nooit worden gezien of gedragen zich schuw. Naar binnen kijken is onmogelijk.
  • Tekenen van geweld: mensen gedragen zich bijvoorbeeld angstig en hebben blauwe plekken.

Meld uw vermoedens via:

Heeft u hulp nodig? U kunt terecht bij het Leger des Heils via 06 25 76 50 52.